Häälimis- ja lugemismäng: "Automargid"

  Mäng on mõeldud eelkõige 5 – 7 aastastele poistele, et tekitada neis huvi lugemise vastu, harjutada häälimist ja hääliku asukoha leidmist sõnas. Aga sobib suurepäraselt mängimiseks ka tüdrukutele. Soovitatav mängijate arv: 7 – 10 last.   EESMÄRGID: Tunneb kuulamise abil ära sõna esimese (viimase) hääliku. Määrab hääliku asukoha (alguses, lõpus, keskel) sõnas. Harjutab sõnade häälimist. Loeb üksikuid sõnu sõnakaartidelt.   VAHENDID: Automargi tähistega kaardid. Tähekaardid (automarkide nimetuste algustähed). Sõnakaardid automarkide nimetustega.   MÄNG (erinevad variandid): Tähekaardid on laual. Iga laps saab automargi tähisega kaardi ning peab pildil oleva automargi nimetuse häälima ja leidma laualt esimese (viimase) häälikuga tähekaardi. Automargi tähistusega kaardid on laual. Iga laps saab sõnakaardi ning peab õige automargi tähisega kaardi selle kõrvale leidma. Kui mängida kogu rühmaga võib lapsed jagada 2 või 3 rühma. Igas rühmas näitab hästi lugeja laps automargi tähistusega kaarti, ülejäänud otsivad oma kaartide hulgast nõutud tähekaardi (esimene või viimane häälik sõnas) ja näitavad seda mängujuhile. Sõnakaarte võib juurde teha. Sel juhul saab rühma 2 või 3 jagada ning hästi lugeja laps näitab igas rühmas automargi tähistusega kaarti, ülejäänud otsivad oma kaartide hulgast sobiva sõnakaardi ja näitavad seda mängujuhile. Jagada lapsed 2 rühma. Jagada ka sõna- ja margitähisega kaardid pooleks. Pooled kaardid ühele rühmale ja pooled teisele. Kes leiab enne igale sõnakaardile sobiva automargi tähistusega kaardi, on võitja. I can tell about online data storage and found many offers most importantly remote backup should have fast broadband lines

Häälimis- ja lugemismäng: "Automargid"

Ingrid Juht, Haapsalu Lasteaed Päikesejänku, õpetaja ja õppealajuh. 26. aprillil 2012
Häälimis- ja lugemismäng: "Automargid"
Häälimis- ja lugemismäng: "Automargid"

 

Mäng on mõeldud eelkõige 5 – 7 aastastele poistele, et tekitada neis huvi lugemise vastu, harjutada häälimist ja hääliku asukoha leidmist sõnas. Aga sobib suurepäraselt mängimiseks ka tüdrukutele. Soovitatav mängijate arv: 7 – 10 last.

 

EESMÄRGID:

 • Tunneb kuulamise abil ära sõna esimese (viimase) hääliku.

 • Määrab hääliku asukoha (alguses, lõpus, keskel) sõnas.

 • Harjutab sõnade häälimist.

 • Loeb üksikuid sõnu sõnakaartidelt.

 

VAHENDID:

 • Automargi tähistega kaardid.

 • Tähekaardid (automarkide nimetuste algustähed).

 • Sõnakaardid automarkide nimetustega.

 

MÄNG (erinevad variandid):

 • Tähekaardid on laual. Iga laps saab automargi tähisega kaardi ning peab pildil oleva automargi nimetuse häälima ja leidma laualt esimese (viimase) häälikuga tähekaardi.

 • Automargi tähistusega kaardid on laual. Iga laps saab sõnakaardi ning peab õige automargi tähisega kaardi selle kõrvale leidma.

 • Kui mängida kogu rühmaga võib lapsed jagada 2 või 3 rühma. Igas rühmas näitab hästi lugeja laps automargi tähistusega kaarti, ülejäänud otsivad oma kaartide hulgast nõutud tähekaardi (esimene või viimane häälik sõnas) ja näitavad seda mängujuhile.

 • Sõnakaarte võib juurde teha. Sel juhul saab rühma 2 või 3 jagada ning hästi lugeja laps näitab igas rühmas automargi tähistusega kaarti, ülejäänud otsivad oma kaartide hulgast sobiva sõnakaardi ja näitavad seda mängujuhile.

 • Jagada lapsed 2 rühma. Jagada ka sõna- ja margitähisega kaardid pooleks. Pooled kaardid ühele rühmale ja pooled teisele. Kes leiab enne igale sõnakaardile sobiva automargi tähistusega kaardi, on võitja.

Häälimis- ja lugemismäng: "Automargid"
Häälimis- ja lugemismäng: "Automargid"
Häälimis- ja lugemismäng: "Automargid"
I can tell about online data storage and found many offers most importantly remote backup should have fast broadband lines. Certainly, on sale remote data backup company which makes data handling easier, click here so founded article about online backup office and provides insight, clever way to easy remote backup for opting safer data handling. For article site best UK site hosts is really vital for normal functioning, great UK web host for next days, and long list of professional UK web hosting fits most for my needs. Well written comparison of best web site host thanks to web hosting in UK cites few best web host in UK who has all what it takes to I definitely admire professional UK web hosting services providers to find most suitable one. zero base cad read sitemap data tmap additional map structure support
Lasteaiaõpetajale, õpetajaks õppijale ja lapsevanemale
Uudised ja teated:
Loe varasemaid uudiseid..