Tegus jänkupere

Mäng sobib  2-7 aastastele lastele.   VAHENDID:  4 erinevat värvi jänest. Mune on nelja värvi ja igat värvi on neli erinevat  suurust (võib ka 5-6 erinevat suurust). Mune peab olema samapalju, kui on rühmas lapsi, aga võib valmistada ka rohkem. Samas munade suurused võivad ka korduda. Jäneste taha kirjutada matemaatilised sümbolid (+, -, < , >), munade taha aga numbrid 1- ....). Vahendid kiletada. EESMÄRGID: 2-3 aastased: 1. Laps rühmitab mune ühe sarnase tunnuse (suurus, värv) järgi. 2. Laps leiab munade hulgast jänese värviga sarnaseid mune (rühmitamine). 3. Laps loendab mune. 4. Laps võrdleb mune suuruse järgi (suur – väike) üksteise peale asetamise teel. 5. Laps määrab kompimise teel muna kuju.   3-4 aastased: 1. Laps kasutab mõisteid „üks” ja „palju” jäneste või munade hulga  suuruse kindlaksmääramisel (hulkade võrdlemine).    2. Laps saab hakkama esemetele ühise nimetuse andmisega - üldistamisega (munad, jänesed). 3. Laps nimetab eseme, mis ei kuulu hulka - muna koos jänestega või vastupidi (hulka kuuluvuse määramine) 4. Laps võrdleb hulki (kollaste munade peale rohelised) munade üksteise peale asetamise teel ja saab teada, et võrreldavates hulkades on mune ühepalju, sama palju ehk võrdselt. 5. Laps võrdleb ja järjestab kahte erineva suurusega muna suuruse, pikkuse, laiuse järgi. 6. Laps leiab muna kujuga sarnaseid esemeid ümbritsevast. 7. Laps eristab ringi ja nelinurka (kujund on joonistatud muna taha). 8. Laps leiab nende kujunditega sarnaseid esemeid ümbritsevast.   4-5 aastased: 1. Laps võrdleb munade hulki neid paaridesse seades ja nimetab, mis värvi, suurust mune on rohkem kui, vähem kui (hulkade võrdlemine). 2. Laps moodustab paari kaaslasega kokkulepitud tunnuse alusel (kollased munad, väikesed munad) 3. Laps rühmitab mune kahe (värv ja suurus) erineva tunnuse  alusel). 4. Laps loendab mune ja nimetab loendamise tulemuse. 5. Laps kasutab kõnes õigesti mõisteid: esimene, teine, kolmas, viimane (esimene muna on kollane, teine on roosa jne.) 6. Laps järjestab 3 muna kokkulepitud tunnuse alusel nii kasvavas kui ka kahanevas järjekorras. 7. Laps määrab muna, jänese asukoha enda, teise lapse või  esemete suhtes (ees- taga; üleval- all; kõrval). 8. Laps teab kujundite ring, nelinurk, kolmnurk nimetusi. 9. Laps oskab kirjeldada nende kujundite sarnasusi ja erinevusi.   5-6 aastased: 1. Laps moodustab hulki etteantud arvu või näidise järgi. 2. Laps oskab hulki võrrelda (rohkem, vähem, võrdselt). 3. Laps võrdleb arve (suurem kui, väiksem kui). Kasutada seda võtet lastest paaride moodustamisel. Lastel on käes munad, munade taga on numbrid. 4. Laps nimetab (käes oleva muna taha on kirjutatud number) antud arvule eelneva(d), järgneva(d) arvud(d).  5. Laps järjestab kuni 5 muna suuruse järgi kasvavas  kahanevas järjekorras.     6. Laps mõõdab  muna laiust, pikkust kokkulepitud mõõt- ühikuga (legoklots, pael jne.).  7. Laps määrab muna, jänese asukoha teiste esemete suhtes (all, peal, keskel, äärel, vasakul, paremal). 8. Laps tunneb kujunditest ruutu ja ristkülikut. 9. Laps oskab kirjeldada ruudu ja ristküliku sarnasusi ja erinevusi.   6-7 aastased:   Jäneste taha on kirjutatud matemaatilised sümbolid ja munade taha numbrid. Laps valib endale muna(d) omaalgatuslikult või õpetaja poolt antud juhise järgi või moodustavad lapsed paarid. Laps nimetab arvud, mis asetsevad näiteks 2 ja 7 vahel. Laps liidab või lahutab (munade taga olevaid arve) Laps tunneb ja kasutab õigesti matemaatilisi sümboleid (jäneste taga on +, -, > , <) 4.  Laps kasutab arvude võrdlemisel sümboleid (< ja >). 5.   Laps koostab matemaatilise jutukese kahe muna taga olevate arvude järgi. 6.   Laps  tuleb toime järjestamisega (moodustada viirg 1- ...laste arv hetkel rühmas) 7.   Laps tunneb paaris ja paaritut arvu (paaris arvud samm ette, paaritud samm taha) . 8.   Laps orienteerub tasapinnal (aseta muna vasakule ülesse nurka,  aseta muna paremale alla nurka jne.)   KASUTAMISVÕIMALUSED: Munade taha võib joonistada geomeetrilised kujundid (ring, ruut, kolmnurk, ruut, ovaal), võib kirjutada ainult numbrid, võib kirjutada tähed, võib joonistada kujundid ja nende sisse kirjutada numbrid, võib joonistada kujundid ja nende sisse kirjutada tähed. Valik on Teie.  Mänguvahendid sobivad väga hästi arendamaks lastel oskust tegutseda koos paarilisega või grupis. Samuti sobivad vahendid lastega individuaalseks tööks matemaatiliste mõistete, erinevate oskuste, vilumuste kujundamisel. Vahendeid saab kasutada käelistes tegevustes šabloonina, et õpetada lapsi detaili kontuuri paberile joonistama ja hiljem kääridega mööda kontuuri lõikama ning võib kasutada temaatilisel munadepüha üritusel mängude läbiviimisel.                              My first boss of best remote backup bureau we are more protected now, idea of online backup business helps to recover incrementally

Tegus jänkupere

Sirje Reinla, Tabasalu lasteaed Tibutare vanemõpetaja 8. mail 2012
Tegus jänkupere

Mäng sobib  2-7 aastastele lastele.

 

VAHENDID:  4 erinevat värvi jänest. Mune on nelja värvi ja igat värvi on neli erinevat  suurust (võib ka 5-6 erinevat suurust). Mune peab olema samapalju, kui on rühmas lapsi, aga võib valmistada ka rohkem. Samas munade suurused võivad ka korduda. Jäneste taha kirjutada matemaatilised sümbolid (+, -, < , >), munade taha aga numbrid 1- ....). Vahendid kiletada.

Tegus jänkupere

EESMÄRGID:

2-3 aastased:

1. Laps rühmitab mune ühe sarnase tunnuse (suurus, värv) järgi.

2. Laps leiab munade hulgast jänese värviga sarnaseid mune (rühmitamine).

3. Laps loendab mune.

4. Laps võrdleb mune suuruse järgi (suur – väike) üksteise peale asetamise teel.

5. Laps määrab kompimise teel muna kuju.

 

3-4 aastased:

1. Laps kasutab mõisteid „üks” ja „palju” jäneste või munade hulga  suuruse kindlaksmääramisel (hulkade võrdlemine).   

2. Laps saab hakkama esemetele ühise nimetuse andmisega -

üldistamisega (munad, jänesed).

3. Laps nimetab eseme, mis ei kuulu hulka - muna koos jänestega või vastupidi (hulka kuuluvuse määramine)

4. Laps võrdleb hulki (kollaste munade peale rohelised) munade üksteise

peale asetamise teel ja saab teada, et võrreldavates hulkades on mune ühepalju, sama palju ehk võrdselt.

5. Laps võrdleb ja järjestab kahte erineva suurusega muna suuruse, pikkuse, laiuse järgi.

6. Laps leiab muna kujuga sarnaseid esemeid ümbritsevast.

7. Laps eristab ringi ja nelinurka (kujund on joonistatud muna taha).

8. Laps leiab nende kujunditega sarnaseid esemeid ümbritsevast.

 

4-5 aastased:

1. Laps võrdleb munade hulki neid paaridesse seades ja nimetab, mis värvi, suurust mune on rohkem kui, vähem kui (hulkade võrdlemine).

2. Laps moodustab paari kaaslasega kokkulepitud tunnuse alusel (kollased munad, väikesed munad)

3. Laps rühmitab mune kahe (värv ja suurus) erineva tunnuse  alusel).

4. Laps loendab mune ja nimetab loendamise tulemuse.

5. Laps kasutab kõnes õigesti mõisteid: esimene, teine, kolmas, viimane (esimene muna on kollane, teine on roosa jne.) 6. Laps järjestab 3 muna kokkulepitud tunnuse alusel nii kasvavas kui ka kahanevas järjekorras.

7. Laps määrab muna, jänese asukoha enda, teise lapse või  esemete suhtes (ees- taga; üleval- all; kõrval).

8. Laps teab kujundite ring, nelinurk, kolmnurk nimetusi.

9. Laps oskab kirjeldada nende kujundite sarnasusi ja erinevusi.

 

5-6 aastased:

1. Laps moodustab hulki etteantud arvu või näidise järgi.

2. Laps oskab hulki võrrelda (rohkem, vähem, võrdselt).

3. Laps võrdleb arve (suurem kui, väiksem kui). Kasutada seda võtet lastest paaride moodustamisel. Lastel on käes munad, munade taga on numbrid.

4. Laps nimetab (käes oleva muna taha on kirjutatud number) antud arvule eelneva(d), järgneva(d) arvud(d). 

5. Laps järjestab kuni 5 muna suuruse järgi kasvavas  kahanevas järjekorras.    

6. Laps mõõdab  muna laiust, pikkust kokkulepitud mõõt- ühikuga (legoklots, pael jne.). 

7. Laps määrab muna, jänese asukoha teiste esemete suhtes (all, peal, keskel, äärel, vasakul, paremal).

8. Laps tunneb kujunditest ruutu ja ristkülikut.

9. Laps oskab kirjeldada ruudu ja ristküliku sarnasusi ja erinevusi.

 

Tegus jänkupere

6-7 aastased:  

Jäneste taha on kirjutatud matemaatilised sümbolid ja munade taha numbrid. Laps valib endale muna(d) omaalgatuslikult või õpetaja poolt antud juhise järgi või moodustavad lapsed paarid.

  1. Laps nimetab arvud, mis asetsevad näiteks 2 ja 7 vahel.
  2. Laps liidab või lahutab (munade taga olevaid arve)
  3. Laps tunneb ja kasutab õigesti matemaatilisi sümboleid

(jäneste taga on +, -, > , <)

4.  Laps kasutab arvude võrdlemisel sümboleid (< ja >).

5.   Laps koostab matemaatilise jutukese kahe muna taga olevate arvude järgi.

6.   Laps  tuleb toime järjestamisega (moodustada viirg 1- ...laste arv hetkel rühmas)

7.   Laps tunneb paaris ja paaritut arvu (paaris arvud samm ette, paaritud samm taha) .

8.   Laps orienteerub tasapinnal (aseta muna vasakule ülesse nurka,

 aseta muna paremale alla nurka jne.)

 

KASUTAMISVÕIMALUSED: Munade taha võib joonistada geomeetrilised kujundid (ring, ruut, kolmnurk, ruut, ovaal), võib kirjutada ainult numbrid, võib kirjutada tähed, võib joonistada kujundid ja nende sisse kirjutada numbrid, võib joonistada kujundid ja nende sisse kirjutada tähed. Valik on Teie.  Mänguvahendid sobivad väga hästi arendamaks lastel oskust tegutseda koos paarilisega või grupis. Samuti sobivad vahendid lastega individuaalseks tööks matemaatiliste mõistete, erinevate oskuste, vilumuste kujundamisel. Vahendeid saab kasutada käelistes tegevustes šabloonina, et õpetada lapsi detaili kontuuri paberile joonistama ja hiljem kääridega mööda kontuuri lõikama ning võib kasutada temaatilisel munadepüha üritusel mängude läbiviimisel.

 

                          

Tegus jänkupere
Tegus jänkupere
My first boss of best remote backup bureau we are more protected now, idea of online backup business helps to recover incrementally. Certainly, data storage provider supports also versioning, firm website so founded article about online backup offers easy overview and do superb online backup saves you on every possible accident. Last week I read about top UK site hosting is real pain, makes life much easier with top UK site hosts and blog setup wizard. Wise idea to digg web site hosting fully worth of reading www.araweb.co.uk very valuable pick of reliable UK hosting service provider so I definitely admire professional site hosting in UK at same time. zero base cad read sitemap data tmap additional map structure support
Lasteaiaõpetajale, õpetajaks õppijale ja lapsevanemale
Uudised ja teated:
Loe varasemaid uudiseid..