Värviliste korkide mäng

Vanus: 2-3 aastased   Eesmärgid: lapsel areneb peenmotoorika, laps saab aru mõistest „üks ja palju“, laps tunneb värvide nimetusi, leiab korkide hulgast sama värvi korgi, mis on õpetajal   Vahendid: värvilised auguga pudelikorgid, paelad Tegevus: I variant: õpetaja võtab ühe korgi ja nimetab värvi, lapsed leiavad sama värvi korgi                II variant: lapsed lükivad korke paelale oma meele järgi   Vanus: 4-5 aastased Eesmärgid: laps mõistab arvu koostist, rühmitab värvi järgi, teab arvude rida 6ni, võrdleb „pikem-lühem“, lapsel areneb koosmänguoskus Vahendid: värvilised auguga pudelikorgid, paelad, värviline kuubik, numbrikuubik (1-6) Tegevus: laps veeretab korraga värvi- ja arvukuubikut, seejärel lükib paela otsa niipalju seda värvi korke, mis veeretades tuli. Kui kõik lapsed on veeretanud, saavad omavahel võrrelda, mis värvi ja palju korke teised said (kelle korgirida pikem-lühem)   Vanus: 6-7 aastased Eesmärgid: laps tunneb numbrimärke, loendab 12 piires ja teab arvude rida 12ni, teab, mis arv eelneb ja järgneb etteantud arvule, liidab ja lahutab korkide abil Vahendid: värvilised auguga pudelikorgid, paelad, värviline kuubik, numbrikuubikud (1-6) ja  (7-12) Tegevus: I variant: laps veeretab korraga värvi- ja arvukuubikut (7-12), lükib paela otsa niipalju seda värvi korke, mis veeretades tuli. Kui kõigil on korgid paela otsa lükitud, võtavad end numbrite kasvavas/kahanevas järjekorras ritta II variant: laps veeretab värvi- ja arvukuubikut (1-6) kahel korral, lükib korgid paela otsa, loendab III variant: lapsed panevad paela otsa 12 korki, veeretavad arvukuubikut (1-6) ning võtavad niipalju korke ära, kui number näitab ja loendavad, palju jäi alles     advisable uk web site hosting best providers, which offer good starting point for website hosting in the uk web sites.

Värviliste korkide mäng

Anne Haljasmäe 12. mail 2012
Värviliste korkide mäng
Värviliste korkide mäng

Vanus: 2-3 aastased

 

Eesmärgid: lapsel areneb peenmotoorika, laps saab aru mõistest „üks ja palju“, laps tunneb värvide nimetusi, leiab korkide hulgast sama värvi korgi, mis on õpetajal

 

Vahendid: värvilised auguga pudelikorgid, paelad

Tegevus: I variant: õpetaja võtab ühe korgi ja nimetab värvi, lapsed leiavad sama värvi korgi

               II variant: lapsed lükivad korke paelale oma meele järgi

 

Vanus: 4-5 aastased

Eesmärgid: laps mõistab arvu koostist, rühmitab värvi järgi, teab arvude rida 6ni, võrdleb „pikem-lühem“, lapsel areneb koosmänguoskus

Vahendid: värvilised auguga pudelikorgid, paelad, värviline kuubik, numbrikuubik (1-6)

Tegevus: laps veeretab korraga värvi- ja arvukuubikut, seejärel lükib paela otsa niipalju seda värvi korke, mis veeretades tuli. Kui kõik lapsed on veeretanud, saavad omavahel võrrelda, mis värvi ja palju korke teised said (kelle korgirida pikem-lühem)

 

Vanus: 6-7 aastased

Eesmärgid: laps tunneb numbrimärke, loendab 12 piires ja teab arvude rida 12ni, teab, mis arv eelneb ja järgneb etteantud arvule, liidab ja lahutab korkide abil

Vahendid: värvilised auguga pudelikorgid, paelad, värviline kuubik, numbrikuubikud (1-6) ja  (7-12)

Tegevus: I variant: laps veeretab korraga värvi- ja arvukuubikut (7-12), lükib paela otsa niipalju seda värvi korke, mis veeretades tuli. Kui kõigil on korgid paela otsa lükitud, võtavad end numbrite kasvavas/kahanevas järjekorras ritta

II variant: laps veeretab värvi- ja arvukuubikut (1-6) kahel korral, lükib korgid paela otsa, loendab

III variant: lapsed panevad paela otsa 12 korki, veeretavad arvukuubikut (1-6) ning võtavad niipalju korke ära, kui number näitab ja loendavad, palju jäi alles

 

 

Värviliste korkide mäng
Värviliste korkide mäng
Discover good uk internet hosting service providers in the professional servers easy websites hosting in the uk website hosting providers review top 10 uk web best hosting companies present some choices, which offer topping quality website and domain uk web site hosting server services in the UK and in the Great Britain. Easy to use, best website hosting services suggestion best 5 of web hosting websites solutions provided by top site hosting company what is the best web hosting site in the internet services.
Lasteaiaõpetajale, õpetajaks õppijale ja lapsevanemale
TLÜ PS alushariduse osakond, Räägu 49 11311 Tallinn, tel: 6391 750,