Värviliste korkide mäng

Vanus: 2-3 aastased   Eesmärgid: lapsel areneb peenmotoorika, laps saab aru mõistest „üks ja palju“, laps tunneb värvide nimetusi, leiab korkide hulgast sama värvi korgi, mis on õpetajal   Vahendid: värvilised auguga pudelikorgid, paelad Tegevus: I variant: õpetaja võtab ühe korgi ja nimetab värvi, lapsed leiavad sama värvi korgi                II variant: lapsed lükivad korke paelale oma meele järgi   Vanus: 4-5 aastased Eesmärgid: laps mõistab arvu koostist, rühmitab värvi järgi, teab arvude rida 6ni, võrdleb „pikem-lühem“, lapsel areneb koosmänguoskus Vahendid: värvilised auguga pudelikorgid, paelad, värviline kuubik, numbrikuubik (1-6) Tegevus: laps veeretab korraga värvi- ja arvukuubikut, seejärel lükib paela otsa niipalju seda värvi korke, mis veeretades tuli. Kui kõik lapsed on veeretanud, saavad omavahel võrrelda, mis värvi ja palju korke teised said (kelle korgirida pikem-lühem)   Vanus: 6-7 aastased Eesmärgid: laps tunneb numbrimärke, loendab 12 piires ja teab arvude rida 12ni, teab, mis arv eelneb ja järgneb etteantud arvule, liidab ja lahutab korkide abil Vahendid: värvilised auguga pudelikorgid, paelad, värviline kuubik, numbrikuubikud (1-6) ja  (7-12) Tegevus: I variant: laps veeretab korraga värvi- ja arvukuubikut (7-12), lükib paela otsa niipalju seda värvi korke, mis veeretades tuli. Kui kõigil on korgid paela otsa lükitud, võtavad end numbrite kasvavas/kahanevas järjekorras ritta II variant: laps veeretab värvi- ja arvukuubikut (1-6) kahel korral, lükib korgid paela otsa, loendab III variant: lapsed panevad paela otsa 12 korki, veeretavad arvukuubikut (1-6) ning võtavad niipalju korke ära, kui number näitab ja loendavad, palju jäi alles     Many similar superb data storage solutions in real life but searching online data backup service is certainly supporting business

Värviliste korkide mäng

Anne Haljasmäe 12. mail 2012
Värviliste korkide mäng
Värviliste korkide mäng

Vanus: 2-3 aastased

 

Eesmärgid: lapsel areneb peenmotoorika, laps saab aru mõistest „üks ja palju“, laps tunneb värvide nimetusi, leiab korkide hulgast sama värvi korgi, mis on õpetajal

 

Vahendid: värvilised auguga pudelikorgid, paelad

Tegevus: I variant: õpetaja võtab ühe korgi ja nimetab värvi, lapsed leiavad sama värvi korgi

               II variant: lapsed lükivad korke paelale oma meele järgi

 

Vanus: 4-5 aastased

Eesmärgid: laps mõistab arvu koostist, rühmitab värvi järgi, teab arvude rida 6ni, võrdleb „pikem-lühem“, lapsel areneb koosmänguoskus

Vahendid: värvilised auguga pudelikorgid, paelad, värviline kuubik, numbrikuubik (1-6)

Tegevus: laps veeretab korraga värvi- ja arvukuubikut, seejärel lükib paela otsa niipalju seda värvi korke, mis veeretades tuli. Kui kõik lapsed on veeretanud, saavad omavahel võrrelda, mis värvi ja palju korke teised said (kelle korgirida pikem-lühem)

 

Vanus: 6-7 aastased

Eesmärgid: laps tunneb numbrimärke, loendab 12 piires ja teab arvude rida 12ni, teab, mis arv eelneb ja järgneb etteantud arvule, liidab ja lahutab korkide abil

Vahendid: värvilised auguga pudelikorgid, paelad, värviline kuubik, numbrikuubikud (1-6) ja  (7-12)

Tegevus: I variant: laps veeretab korraga värvi- ja arvukuubikut (7-12), lükib paela otsa niipalju seda värvi korke, mis veeretades tuli. Kui kõigil on korgid paela otsa lükitud, võtavad end numbrite kasvavas/kahanevas järjekorras ritta

II variant: laps veeretab värvi- ja arvukuubikut (1-6) kahel korral, lükib korgid paela otsa, loendab

III variant: lapsed panevad paela otsa 12 korki, veeretavad arvukuubikut (1-6) ning võtavad niipalju korke ära, kui number näitab ja loendavad, palju jäi alles

 

 

Värviliste korkide mäng
Värviliste korkide mäng
Many similar superb data storage solutions in real life but searching online data backup service is certainly supporting business. No doubth, online data backup is most convinient, http://www.databackuponlinestorage.com/Online_Backup_Advantages many times repeated online backup assistance to find it later again managerial view of free remote backup company will be mainstream within few years. Short definition for top UK hosting company are available for subscribers, so I am quite confused how best site hosting in UK may certainly help. Decent list of reliable website hosts in UK are click www.araweb.co.uk really exclusive offer among best UK website host to offer uninterrupted service, comprehensive list of best UK hosting which I would trust. zero base cad read sitemap data tmap additional map structure support
Lasteaiaõpetajale, õpetajaks õppijale ja lapsevanemale
Uudised ja teated:
Loe varasemaid uudiseid..