Kutseaasta seire eesmärk on sel etapil saada tõendusmaterjali algajate õpetajate tugitegevuste kavandamiseks ja esmaõppe arendamiseks.

Valminud on 2009/2010 õ.a. kutseaasta seirearuanne.

Seirearuande koostasid Epp Reiska ja Eve Eisenschmidt.  

Kutseaasta selle aasta seire eesmärgiks oli  analüüsida kutseaastat läbivate õpetajate rahulolu läbitud õpetajakoolitusega ja õpetajatööga.

Sel aastal osales kutseaasta seires 103 õpetajat õppeaasta alguses ja 112 õpetajat õppeaasta lõpus küsimustiku täitmisel.

Esimeses moodulis 20% ja teises moodulis 23% vastanutest moodustavad Tallinna Pedagoogilise Seminari lasteaiaõpetaja eriala lõpetanud üliõpilased.

Tutvu kutseaasta seirearuandega siin