Kevadel 2012 lõpetab Tallinna Pedagoogilise Seminari 74 lend – ja kolmas lend sobitusrühma õpetaja kõrvalerialaga lasteaiaõpetajaid, kes juba töötavad või alles asuvad tööle Eesti erinevates lasteaedades. Kolmveerand Eesti lasteaednikest on oma eriala omandanud meie koolis ja neid iseloomustavaks märksõnaks on kutsekindlus.


Üliõpilased külalisi tervitamas Fotod: Merike Ojasaar

Alushariduse ja täiendusõppe osakond on tegutsenud  Tallinna Pedagoogilises Seminaris   üle kahekümne aasta. Nende aastate  jooksul on toimunud Eesti alushariduses  olulisi muutusi, millele osakond on alati avatud  olnud, määratlenud ja analüüsinud ühiskonnas toimuvaid protsesse ja eriala õppekava vastavalt hariduspoliitilistele taotlustele arendanud.

Alushariduse ja täiendusõppe osakonna tänasteks ülesanneteks on:

-koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala õppekava arendamine

-eriala üliõpilaste õppeprotsessi korraldamine

-erialase praktika korraldamine

-rakendusuuringute läbiviimine

-erialase metoodilise kirjanduse välja andmine

-erialane täienduskoolitus töötavatele lasteaiaõpetajatele

Üliõpilased konverentsi avamisel

Osakonnas toimub koolieelse lasteasutuse õpetaja koolitus nii päeva-, kaug-  kui ka õhtuõppe vormis. Kaugõppe üliõpilasteks (3 aastat, 180 EAP) on eelkooliealiste lastega töötavad, aga erialast haridust seni veel mitteomavad isikud. Erialal õpib hetkel  üle 500 üliõpilase. Juba kolmandat aastat saab TPSi haridust omandada ka Pärnus ja Jõhvis.  

Alushariduse ja täiendusõppe osakond teeb koostööd  Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse, Eesti Lasteaednike Liidu ja paljude lasteaedadega üle Eesti ning omab ülevaadet lastele antava alushariduse kvaliteedist. Osakonna õppejõud ja metoodikud osalevad eksperthinnangute andmisel koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööle.

Alushariduse ja täiendusõppe osakond kirjastab erialaseid metoodilisi väljaandeid koostöös erinevate kirjastustega. Metoodiliste väljaannete autoriteks on seminari õppejõud, osakonna metoodikud, praktikud lasteaedadest, välisautorid.

Osakond toimetab  elektroonilist erialalehte “Tea ja Toimeta alushariduses”, kus  pedagoogilist  nõuannet ja soovitusi  võib leida nii lasteaednik, õpetajaks õppija kui lapsevanem.

TPS alushariduse ja täiendusõppe osakonnal on koostööd sidemed õpetajaid koolitavate ülikoolidega ja nende kolledžitega

 *Tallinna – ja Tartu Ülikooliga

 *Soome ülikoolidega, Jelgava – ja Valgevene Riikliku Ülikooliga.

 •Soome lasteaednike liiduga (LTOL) ja Soome akadeemiliste elukutsete esindajate liiduga (AKAVA)

Välisülikoolidega toimub koostöö nii õppejõudude kui üliõpilaste vahetuses. Nende ülikoolide õppejõud peavad loenguid meie üliõpilastele ja kursuslastele ning välisautorite poolt kirjutatud õppematerjale on osakonna töötajate eestvedamisel eesti keelde tõlgitud ja kirjastatud.

Alushariduse ja täiendusõppe osakond osaleb alates 2009. aastast Haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programmis EDUKO.

Mille tulemusena on täiendatud õpetajahariduse omandamist ja innovaatiliste ideede rakendamist.

TPS alushariduse ja täiendusõppe osakond  osaleb EDUKO programmi kolmes tegevuses:

-õppekavade analüüs ja arendamine

-õppe-metoodika ja õppe sisu

-õpetajakoolituse populariseerimine