Oled suurte kogemustega praktik ja teist aastat TPSis alushariduse osakonnas lektor. Nüüd on sul võimalus ka tulevastele lasteaiaõpetajatele oma praktilisi kogemusi edasi anda. Oled pälvinud tunnustusi – Võrumaa aasta Õpetaja, Võru valla aasta hariduselu edendaja, Võrumaa aasta haridusjuht.

Klaveril saatmas Anu Sarap

Pärast Tallinna Pedagoogikaülikooli lõpetamist 1994. a. töötasin kaheksa aastat Väimela Lasteaed Rukkilill õpetajana ja nüüd  Parksepa lasteaia direktori ameti kõrval ka lektorina lasteaiaõpetaja erialal TPSis. 2008.a. kaitsesin oma magistrikraadi ning uurisin hoolekogude rolli lasteasutuste juhtimises.

Parksepa lasteaed asub looduse keskel ja selle oleme ka kenasti ära kasutanud. Meil on 2 looduse õpperada – üks asub õuealal, teine viib lasteaia õuealalt välja ja on 13 vaatluspunktiga. Meie lasteaed töötab Johannes Käisi üldõpetuse põhimõtete järgi ja selle järgi tehtavat tööd oleme palju tutvustanud nii Eestis kui ka väljaspool seda.   Saan keskkonna – ja loodusõpetuse aine raames neid praktilisi kogemusi oma üliõpilastele edasi anda, on ju Käisi metoodika seotud vahetult loodusega ja läbi selle ka keskkonnakasvatusega.Kuulun ise J. Käisi Seltsi juhatusse ja olen pidevalt tegev selle töö korraldamisega.

Lasteaedade nõunikuna saadud väärtuslikke kogemusi annab hästi seostada  ainetsükli kvaliteet ja hindamine  õpetamisel.

Hetkel olen seotud veel Harjumaa, Pärnumaa ja Võrumaa ühisprojektiga “Lasteaiast kooli”. Koolitustel, ühisseminaridel, iseseisvatest praktilistest töödest saadud teadmiste ja kogemuste põhjal koostatakse parimat kogemust hõlmav metoodiline materjal laste koolivalmiduse analüüsimiseks ja hindamiseks. Metoodiline materjal peaks toetama õppevaldkondade lõimimist laste õpitulemuste analüüsimiseks ja hindamiseks. Eesmärgiks on ikka laste lasteaiast kooli sujuva ülemineku korraldamine riikliku õppekava ootustest lähtuvalt.

Sul on kaks toredat last, kellega jagad oma tööst vaba aega

Kahe töökoha kõrvalt on perele aja leidmine tõesti raske, kuid nädalavahetused püüan neile pühendada. Tütar õpib Tallinnas ja seega võimaldab TPS-is õpetamas käimine ka teda sagedamini näha. Poeg on 10-aastane ja vajab ühiseid tegemisi. Kuna tema laupäeva hommikuid sisustab viiulitunnis käimine, siis seniks saan end segamatult uue nädala ettevalmistamisele pühendada ning lõunast alates olen pere päralt. Käime koos jalutamas, vastavalt aastaajale kas siis ujumas, ratastega sõitmas, seenel, kelgutamas. Meie peres tegelevad kõik muusikaga (tütar mängib klaverit, poeg viiulit, laulavad mõlemad), seetõttu käime palju  kontserditel.Looduse kõrval on muusika ka minu üheks hobiks, pühapäeva õhtuti käin segakooris laulmas.