Rõõmu valmistab mulle õpetajaks olemine kui professioon kui igapäevane tegevus. See amet on nii spetsiifiline ja samas nii mitmekülgne, et ei oskagi end kellegi teisena kujutada.

Kuigi mõne muu ametigagi oleks võinud tõenäoliselt päris kenasti hakkama saada, kuid puudu jääb millestki, mis on olemas üksnes õpetajaametis. Mida see endast täpselt kujutab ei oskagi sõnadesse panna, kuid see on tunne, et olen just siin, kus mulle väga meeldib olla ja teen seda tööd, mis mulle meeldib.

TPS-s töötamise aeg (üle 10 aasta) on olnud arenguliselt kõige viljakam periood minu tööelus. Siia on mahtunud pikad õpinguperioodid nagu magistriõpe, kaheaastane projektipõhine aktiivõppekoolitus koos praktikaga, nädalane praktika lasteaias Saksamaal, kaheaastane projektipõhine õuesõppekoolitus, kursus kunstiteraapiast. Lisaks terve rida lühemaajalisi erinevaid kursusi kõigi nende aastate jooksul. See on olnud huvitav ja väga arendav aeg, millest on alati midagi kaasa võetud üliõpilaste jaoks.

Rahvusvahelise koolituse tulemusena hakkasin 2003.a lasteaiaõpetaja erialal õpetama rühmatöövõtete kasutamist õppeprotsessis praktiliste tegevuste kaudu. Sellest tekkis mitmel kaugõppeüliõpilasel huvi kirjutada ja läbi viia uurimus, kuidas on võimalik korraldada õppetööd lasteaias rühmatöövõtete abil. Samuti olen juhendanud mitmeid õuesõppeteemalisi lõputöid. Üliõpilaste huvitavamatest lõputöödest olen koostanud kaks ülevaadet metoodilises ajakirjas Tea ja Toimeta.

Lõputööde juhendamise protsess on omapärane suhtlemisvorm, kus kahe inimese vahel tekib enamasti ametlikum ja pinnapealsem suhe, kuid see võib muutuda ka lähedasemaks ja meid mõlemaid puudutavaks. Mõnikord võib juhendaja rolli kõrval sinust saada nõustaja või lihtsalt teise inimese ärakuulaja. Need suhted on huvitavad ja midagi teineteisele andvad.

Kuigi üliõpilastega suhtlemine kuulub igapäevatöö hulka ja on enesestmõistetav, siis rõõmu pakuvad suhtlemisaltid avara mõttemaailmaga ja mitmekülgsed noored inimesed, kes teavad, miks nad TPS-i tulid ja suhtuvad oma õpingutesse kohusetundlikult. Samas ei ole üliõpilaseks olemine alati lihtne, sest äraelamiseks on tihti vaja kooli kõrval ka tööl käia.   

Peale töiste tegemiste on olnud palju harivaid ja huvitavaid väljasõiduseminare.Need on vajalikud ja õppejõudude poolt hinnatud, sest omavahelist suhtlemist töökaaslastega jääb väheks meil kõigil. Suhted kolleegidega on head ja alati toetavad. Sellel on väga suur väärtus!

Rõõmu pakuvad tööalased kordaminekud, nii isiklike kui õppeasutuse poolt seatud suuremate ja väiksemate eesmärkide täitmise osas.

Minu töötamise aeg TPS-s on kokku langenud suurte muudatustega meie koolis, mis on teinudki selle kooli enda jaoks huvitavaks.