Uute kursuste loomine on ääretult loominguline ja huvitav tegevus ning ükski kursus ei saagi kunagi päris valmis …

Kuidas Sinu teed TPSiga ristusid? 

Minu teed ristusid Tallinna Pedagoogilise Seminariga 18 aastat tagasi, kui töötasin Lasteaed-algkool Pääsupesas õppealajuhatajana ning õpetasin kuulmispuudega lapsi.

TPS-is avati kursus kuulmispuudega noortele, kes soovisid saada õpetaja–kasvataja kutset. Maie Reimann kutsus mind seda kursust õpetama. Järgnevatel aastatel õpetasin noorsootöötajatele ja algklasside õpetajatele eripedagoogikat ning hiljem ka mitmeid muid kasvatusteaduslikke aineid. Kui alustasin õpinguid Tartu Ülikooli pedagoogika osakonna magistriõppes, lisandus uurimistöö aluste kursus. Alushariduse osakonna juhataja Maimu Roolaht palus mul õpetada uurimistöö aluseid ka lasteaiaõpetajatele.

Palju aastaid oli mul õppejõu põhikoormus noorsootöö osakonnas, kuid seoses eri- ja sobitusrühma lisaeriala avamisega sai minust paar aastat tagasi põhikohaga õppejõud alushariduse osakonnas. See on huvitav, kuid kindlasti mitte väga lihtne väljakutse.

Uute kursuste ettevalmistamine on mahukas töö ning see, mis plaanitud, ei pruugi reaalsuses päris hästi töötada. Samas uute kursuste loomine on ääretult loominguline ja huvitav tegevus ning ükski kursus ei saagi kunagi päris valmis …

Mis Sulle oma töös rõõmu valmistab?

Olen jõudnud eluetappi, mil oma kolm poega on suureks kasvatatud ning tööle on võimalik ka palju rohkem energiat panustada. Seetõttu on mul hea meel, et töötan just õppejõuna. Õppejõuks olemine ei piirdu kindlasti vaid loengute pidamise ja konsultatsioonitundidega. Kursuste ettevalmistamine ja viimistlemine on küll väga mahukas töö, kuid aitab ka endal areneda ja pakub suurt rahuldust. Nii hommikul tõustes kui töölt koju jõudes ootab mind arvutis e-post. Enamikel päevadel kulub paar-kolm tundi (kevadeti oluliselt rohkem) kirjavahetuseks üliõpilastega — nende küsimused ja tööd, mis vajavad tagasisidet või muud kirjatööd. Kuid ka see on rõõm, kui saad õppijatele toeks ja abiks olla ning erilised on need hetked, mil lõpetaja ütleb: …tänu teile sain oma lõputöö edukalt valmis!

Aga kõige erilisem on siiski vahetu õppetöö, mille võlu peitub selles, et võid küll erinevatele gruppidele õpetada sama teemat, kuid ükski auditoorne tund ei ole kunagi teisega sarnane, sest õppijad on alati erinevad.

Õpetajatöö kõrval osaled aktiivselt  Eduko programmis?

Viimastel aastatel on minu tegevuspõld laienenud ka haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programmi Eduko raames. Kuulun populariseerimise töörühma, mille ülesandeks on tõsta õpetajakoolituse ja õpetaja elukutse atraktiivsust ning soodustada kõrgkoolidevahelist koostööd. Selle tegevuse raskuspunkt kaldub tavaliselt oktoobrisse, mil ka meie seminaris toimub rida Hea Õpetaja Kuu üritusi. Eelmisel aastal toimus meil TLÜ Rakvere Kolledziga ühisseminar Millest saab alguse õpetaja kutse ning konverents Õppimine seob põlvkondi. Praegu on ettevalmistamisel konverents Tark ja loov lasteaiaõpetaja. Lisaks sellele on toimunud Tagasi Lasteaeda üritused ning Tudengivarju Päevad ning palju muud huvitavat. Minu enda jaoks on Eduko projektis osalemine andnud võimalusi kohtuda ja koos tegutseda teiste kõrgkoolide õpetajakoolituse õppejõududega, mis on olnud minule igati inspireerivad kogemused.