Autor: Merje Võimre, TPS üliõpilane

Suvel 2010 oli mul võimalus osaleda saksa keele kursusel Saksamaal Lübeckis. Kursus oli mõeldud saksa keele oskuse parandamiseks ja pedagoogiliste teadmiste omandamiseks saksa keele kui esimese võõrkeele õpetamiseks lasteaias.

Foto: Jaan Heinmaa

Kursus kestis kaksteist päeva ja seal osales kooliõpetajaid, lasteaiaõpetajaid, filolooge Leedust, Lätist ja Eestist. Kursuse korraldajateks olid Tallinna  Saksa Kultuuriinstituut/ Goethe Instituut ja  Lübeckis asuv Saksa Välismaalaste Ühing.

Kõik õppepäevad olid väga tihedasti sisustatud. Külastasime kahte lasteaeda, ühes neist oli võimalus jälgida, kuidas viiakse tegevusi läbi võõrkeelt sisse tuues, kus esimeseks võõrkeeleks oli inglise keel.

Saime ülevaate Saksa noorte- ja lastekirjandusest, samuti külastasime nukuteatrit, kus saime peale etendust huvitavaid teadmisi ja võimaluse piiluda eesriide taha.

Õnnestus saada koolitust Beate Widlock`lt, kes on Goethe Instituudi keskuses Münchenis varajase võõrkeeleõppe ja mitmekeelsuse referent ja kes on koostanud õppematerjale eelkooliealiste lastele saksa keele õpetamiseks. Saime meiegi endale ühe kompaktse ja põhjaliku „Hans Hase“ materjalipaki, mis sisaldab kahte CD, palju võimalikke pilte ja plakadeid erinevas formaadis, värvimis- ja meisterdamislehti, õpetajaraamatut ja jänes- Hansu käpiknukku.

Peale igapäevase keeleõppe ja pedagoogilise programmi, mida viis läbi peamiselt õpetaja Lydia Hewlett koos Saksa Välismaalaste Ühingu tegevjuhi Martin Heroldiga, toimus ka kultuuriprogramm: Lübecki linnaekskursioon, lisaks ekskursioonid Schwerini ja Wismarisse.

Olen veendunud varajase keeleõppe vajalikkuses ja leian, et saksa keel sobib selleks väga hästi. Kursus oli väga põhjalik ja informatiivne, julgen kindlalt soovitada seda kõigile, kes õpetavad või soovivad hakata õpetama lastele saksa keelt koolieelses vanuses.

Loe lisaks: Goethe – Instituut Estland