Oma mõtteid jagab Pärnumaa 2011. Aasta noore õpetaja tunnustuse pälvinu, TPS vilistlane, Vändra Lasteaia õpetaja Paula Perner.

v2 v1

Kuidas sai Sinust õpetaja?

Õpetaja sai minust tänu sellele, et õppides Vändra Gümnaasiumis valisin valikainetena suhtlemisõpetuse, sotsiaaltöö alused, perekonnaõpetuse, mis pakkusid mulle palju huvi ja milles edenesin hästi. Teiselt poolt toetas mind kasvamine paljulapselises perekonnas ja ema eeskuju, kes on 34 aastase pagasiga lasteaednik. Muidugi oli valikus veel massööri ja stjuardessi amet, kuid õpetaja elukutse võitis. Teadsin, et ema saab minust tulevikus nagunii, miks siis mitte õppida sellist üdini naiselikku eriala ja saada oskus toimetulekuks lastega.

Millised on Sinu esimese tööaasta kogemused?

Minu esimene tööaasta on olnud väga huvitav ja õpetlik. Tänu Tallinna Pedagoogilise Seminari erinevatele praktika võimalustele olin õpingute ajal viibinud üheteistkümnes Tallinna lasteaias ja seega hästi kursis lasteaia eluoluga. Esimene tööaasta tõi palju uut, kuna andis võimaluse ise planeerida, otsustada ja vastutada.

Kõige rohkem on mind õpetanud just lapsed. Esimesel tööaastal töötasin Päikesejänkude rühmas 3-4 aastaste lastega, kes on oma olemuselt aktiivsed, teotahtelised ja usaldavad ning vajavad täiskasvanu lähedust ja kohalolekut igas mõttes sada protsenti. Olen küll igapäevaselt kavandanud lastele parimat, kuid kõik minu poolt planeeritu ei ole olnud huvitav ja atraktiivne minu lastele, mis läbi ma olen kogemuse ja oskuse võrra targem.

Uue inimesena on püsivasse töökollektiivi raske sobituda. Samas annab ühtekuuluvustunne ja koostegutsemine kindluse eesmärkide saavutamisel. Esimestel kuudel tundsin ennast „uue lapsena“ lasteaias. Enesekindlus kaasarääkimise ja ettepanekute tegemiseks tuli tasahilju. Kaasates kahte töökaaslast organiseerisime lasteaia kollektiivile naistepäeva peo, millele oli positiivne tagasiside. Kuna olen Kaitseliidu Pärnumaa maleva Korbe malevkonna Vändra rühma liige, siis kaasates oma võitluskaaslasi organiseerisin Vändra lastele vastlapäeva ning lasteaia lillelaadal ronimisatraktsioonid ja töötoa. Kevadeks olin oma rühma kaasõpetajaga saavutanud sellise teineteise mõistmise, et viisime üheskoos läbi töötoa Pärnumaa Lasteaedade Loomepäeval.

Kindlasti oli suureks abiks nooremõpetaja tugiprogrammi läbimine ning pädeva ja nõudliku mentori olemasolu esimesel tööaastal. 

Kas Pärnumaa Aasta noore õpetaja tunnustus tuli üllatusena?

Kindlasti oli suur üllatus saada peale esimest tööaastat maakondlik tunnustus.

Igasugune tunnustus on motiveeriv. Kõige suurem tunnustus on laste öeldud head sõnad toimunu kohta, kallistused või soov midagi koos teha. Sellist tunnustust saan iga päev ja see annab jõudu naeratada terve päev.

Kui veidi unistada, siis millisena kujutad ennast 10 aasta pärast?

Soovin olla sama rõõmus, aktiivne, julge, hakkaja ja lastele meeldiv õpetaja kui täna. See juhtub siis kui lasteaiaõpetaja staatus ühiskonnas paraneb. Kas just kümne aasta pärast aga kahekümne aasta pärast kindlasti tahan omada oma lasteaeda, mis on lapsesõbralik nii sõnades kui tegudes ja kus lapse vanemat väärtustatakse lapsevanemana.

Mida  soovitad praegustele TPS tudengitele?

Koolis õpitud teoreetilisi teadmisi ei ole praktikas lihtne ellu viia. Samas on need teadmised kindel vundament, millel seisab kogu õpetuse ja kasvatustöö maja. Ärge kartke katsetada ja läbi proovida erinevaid võtteid ja meetodeid, ärge kartke kahelda- ainult nii leiab enda jaoks sobiva tööstiili. Soovitan koolist võimalikult palju teoreetilisi teadmisi hankida, et iseendale, lapsevanematele või kaaskolleegidele osata selgitada oma tegutsemise eesmärke.

Soovin, et oleksite teadmishimulised ja aktiivsed tegutsejad nii koolis kui ka mujal, võtaksite tudengielust kõik, mis võtta annab- tööinimesena möödub teie ülejäänud elu.