Kui erialaleht pöördus Tiina Kauk`i, Üleriigilise Aasta õpetaja konkursil 2011 tunnustatud Tallinna Kadaka Lasteaia õppealajuhataja poole palvega, tutvustada oma senist pedagoogilist tegevust, jäi Tiina tagasihoidlikult napisõnaliseks: Kuidas ma nüüd ise endast! Nii kujuneski persoonilugu lasteaia direktor Marianne Liiv`i ning õpetajate Aino Timmer`i , Kaja Cimolonskase ja Katrin Annusè arvamustest Tiina kohta.


Tiina Kauk (vasakul)
Tiina Kauk (vasakul)

Tiina Kauk on lasteaedniku ametit pidanud   juba 37 aastat, Kadaka lasteaias alustas ta 2004. a. Oma erialase hariduse, nii kesk-eri kui ka rakendusliku kõrghariduse, on Tiina omandanud TPSis. 2007 a. valiti Tiina  Kadaka lasteaia õppealajuhataja ametikohale. Tiina on olnud nii 1999.a Alushariduse raamõppekava matemaatika osa,  kui ka  lasteaias kasutuselolevate matemaatika töövihikute „Jussikese- ja Mannikese matemaatika“ üks autoritest, samuti eestvedajaks 2010. aastal ilmunud esimesele Eestis väljaantud koolieelikute venekeelse aabitsale.

Kadaka lasteaed on kakskeelne asutus, mis teeb õppealajuhataja töö tunduvalt keerulisemaks nii keele, kui erinevate kultuuriprobleemide tõttu. Kõige selle juures on Tiina näidanud üles tohutut kannatlikkust, empaatiavõimet, meeskonnatöö oskust ja lihtsalt inimlikku headust ja soovi mõista ja arvestada erinevaid arvamusi, kuid jäädes alati oma põhitõekspidamise juurde, et kõige tähtsam on lapse heaolu ja areng.

Tiina jõuab palju ja tal on kuldsed käed. Siia võiks lisada rahvariiete õmblemise Kadaka lasteaia lastele, meie lasteaia tunnusürituse – Kadaka küla päeva läbiviimise, väga paljude sisekoolituste läbiviimise, praktikantide juhendamise, lektorina TPS-s ja TLÜ-s esinemise, paljude külaliste vastuvõtmist Kadaka lasteaias, lastevanemate nõustamise, enesetäiendamise, pideva uue ja parema otsimise, selle analüüsimise ja alati algatatu läbiviimise. Samuti suur ja lõputu tööpõld, nii laste kui täiskasvanute lõimumise toetamisel.

Tema professionaalsus ja tõeline armastus lasteaiaõpetaja ja nüüd ka õpetajate õpetaja töö vastu ongi tagatiseks sellele, et keskkond lapse arenguks oleks soodne nii vaimselt kui ka füüsiliselt.

Kõige toredam selle suure töö juures on just noorte õpetajate tunnustus Tiina tööle, kui nad 2009 aastal omaalgatuslikult tunnustasid Tiinat, omistades talle Kõige Suurema Südamega Pedagoogi tiitli (direktor Marianne).

Õpetaja Aino:  Iseloomustada inimest, kelle kohta saab kasutada ainult positiivseid väljendeid, on väga lihtne. Kui ma mõtlen Tiina peale, siis tuleb naeratus näole. Tiina on olnud minu õpetajaks ja iidoliks alates 2004.a. Töötasime ühes rühmas paarilistena 3 aastat. Peale seda sai temast minu „ülemus“. Tiina oskab inimestes esile tuua selle lootuskiire, kui arvad, et nüüd on mõtted ja oskused otsas. Oskab motiveerida õpetajaid pidevalt edasi liikuma. Tiina jagab lahkelt enda pedagoogilisi kogemusi ja teadmisi. Ta ei ütle ette, kuidas teha, vaid suunab sind ise selle juurde läbi sinu enese mõtete. Tiina toetab noorte õpetajate iseseisvumist ja on alati olemas kõigi jaoks. Tiina lausa pakatab positiivsetest omadustest! Mitte kunagi ei ole ta saatnud oma kabineti ukse pealt kedagi tagasi, hoolimata sellest, et tema enda tööülesanded kuhjuvad.

Õpetaja Kaja : Tänu Tiinale oleme kolleegid Kadaka lasteaias. Ta on üks ülimalt hea ja sõbralik inimene, seltskondlik ja käsitööhuviline. Oma tööd teeb ta südamega ja põhjalikult. Häid mõtteid ja lennukaid ideid jätkub tal nii noortele, kui ka juba staažikamatele õpetajatele. Ma ei ole ta koduaias käinud kuid arvan , et ka aedniku elukutse ei ole talle võõras. Lillede õitsemise aegu alustab ta töönädalat aiast korjatud lillede sättimisega. Ta on teotahteline inimene- kõik see, mis käsile võtab – ära teeb!

Õpetaja Katrin: Tiina sobib väga hästi sinna, kus tema laud ja tool praegu on – metoodika kabinetti, nii jõuab ta suunata rohkem õpetajaid ja sellest rohkem lapsi saavad sellest kasu.  Ma imetlen tema oskust alati rahulikuks jääda, kui tal on vaja teha oma paberitööd, kuid  samal ajal astuvad uksest sisse üks, teine ja veel kolmas õpetaja, kes kõik temalt nõu ja abi ootavad, olgu see siis mõni küsimus õppe- või kirjatöös. Tiina kuulab, mõtleb ja tegutseb. Tiinat võib kutsuda ka „kuldajuks“ –  Ta ärkab hommikul üles ja juba tal ongi olemas uued värsked ideed,  mida lastega või lastele lasteaias teha. Väga huvitav tähelepanek on veel see, et kui ta vahel peab olema karmikäeline, siis ta ise kannatab selle all kõige rohkem.  Mõnes mõttes on ta meie lasteaias kolm ühes – nagu ema, kelle soojust on tunda; õpetaja, kes õpetab targalt ja sõber, kes tuleb õue ka vihmaga. Ilmselt on Tiina elu moto: hea võidab alati!

Soovime Tiinale õnne ja tervist!