Läbi kolme põlve Tallinna Pedagoogilises Seminaris

Külalisõppejõud Gled-Airiin Saarso meenutab oma vanaema ja ema tööaastaid TPS-is Minu vanaema Anette Siim  (1897-1987) oli  aastatel 1947-1958 Tallinna Eelkoolikasvatuse Pedagoogilise Kooli  loodusloo õpetaja ja aastatel  1947-1948 Tallinna Eelkoolikasvatuse Seminari direktori k/t.  Vanaema tööga seotud mälestused  pärinevad  ema Meta Kalviku lugudest. Tallinna Eelkoolikasvatuse Pedagoogilise Kooli loodusloo õpetajana rajas vanaema koolimaja kõrvale väikese aiakese, kus kasvasid kaunid Read more about Läbi kolme põlve Tallinna Pedagoogilises Seminaris[…]

Igasugune tunnustus on motiveeriv!

 Oma mõtteid jagab Pärnumaa 2011. Aasta noore õpetaja tunnustuse pälvinu, TPS vilistlane, Vändra Lasteaia õpetaja Paula Perner. Kuidas sai Sinust õpetaja? Õpetaja sai minust tänu sellele, et õppides Vändra Gümnaasiumis valisin valikainetena suhtlemisõpetuse, sotsiaaltöö alused, perekonnaõpetuse, mis pakkusid mulle palju huvi ja milles edenesin hästi. Teiselt poolt toetas mind kasvamine paljulapselises perekonnas ja ema eeskuju, Read more about Igasugune tunnustus on motiveeriv![…]

Suure südamega pedagoog

Kui erialaleht pöördus Tiina Kauk`i, Üleriigilise Aasta õpetaja konkursil 2011 tunnustatud Tallinna Kadaka Lasteaia õppealajuhataja poole palvega, tutvustada oma senist pedagoogilist tegevust, jäi Tiina tagasihoidlikult napisõnaliseks: Kuidas ma nüüd ise endast! Nii kujuneski persoonilugu lasteaia direktor Marianne Liiv`i ning õpetajate Aino Timmer`i , Kaja Cimolonskase ja Katrin Annusè arvamustest Tiina kohta. Tiina Kauk on lasteaedniku Read more about Suure südamega pedagoog[…]

Siia jäävad mu elu parimad ja viljakamad tööaastad

DSc Maie Tuulik Siia jäävad ka nendel aastatel kirjutatud artiklid ja raamatud, mis teistsugustel tingimustel poleks ehk kunagi ilmavalgust näinud. Kuidas iseloomustaksid  seda etappi õppejõuna, mis on seotud TPS-iga? Minu esimene kokkupuude TPS-ga oli 15 aastat tagasi, kui lugesin sügissemestril tulevastele algklassiõpetajatele kasvatusfilosoofia kursust. Olin tollal Tallinna Pedagoogikaülikooli kasvatusfilosoofia õppetooli professor. Kui kevadel oli mul Read more about Siia jäävad mu elu parimad ja viljakamad tööaastad[…]

Jumbu päevahoid oli minu uueks väljakutseks

Meenutab Piret Otsma, TPS vilistlane aastast 2002, Jumbu päevahoiu asutaja – õpetaja Kuidas Sul tekkis mõte, teha  oma päevahoid? Oli aasta 1999. Tütar oli saamas 2,5 aastaseks ja mina seisin dilemma ees, kas minna tagasi endisele tööpostile või teha kardinaalne muutus oma elus. Laps hakkas käima ühes väikeses sõimes, kuhu  tütart viies ja tuues tundsin, Read more about Jumbu päevahoid oli minu uueks väljakutseks[…]

TPS-i diplom avas mulle ukse Stockholmi Eesti lasteaeda

Mõtteid jagas: Reelika Kivimaa, TPS vilistlane aastast 2009, Stockholmi Eesti lasteaia õpetaja. Enne Tallinna Pedagoogilisse Seminari õppima asumist  olid lapsehoidjaks USA-s Ohio osariigis. Mida  olulist  sellest perioodist tahaksid teistega jagada? Kuna ma ka ise USA-s emaks sain, siis puutusin seal kokku toreda programmiga Every Child Succseed. Programm tähendas mulle palju ja ma oman siiani kontakti Read more about TPS-i diplom avas mulle ukse Stockholmi Eesti lasteaeda[…]

Praktika juhendamine on suur väljakutse

Artikkel on lühikokkuvõte 28.oktoobril, 2010. TPS aulas toimunud lasteaiaõpetajaid koolitavate kõrgkoolide praktika juhendajate ühisseminaril arutletud olulisematest teemadest. Seminari viis maailmakohviku meetodil läbi TPS külalisõppejõud ja vilistlane Ilona Sillak. Praktikalasteaial on oluline roll, olla vaheetapiks kooli ja üliõpilase reaalse tulevase töökoha vahel. Praktikal saadud kogemus võib mõjutada ka üliõpilase soovi või otsust töötada lasteaias, seetõttu on Read more about Praktika juhendamine on suur väljakutse[…]

Elukutse omandamisel on määrav tähtsus praktikal

Meenutab endine praktika-ala juhataja Hille Suursalu Tallinna Pedagoogilise Seminari vilistlane olen aastast 1954. Kooli lõpetamise järel töötasin kasvatajana ja peagi juhatajana samas lasteaias. Peale Herzeni nim. Pedagoogilise Instituudi lõpetamist, töötasin Haridusministeeriumi koolieelsete lasteasutuste valitsuse vaneminspektorina. Tallinna Pedagoogilises Seminaris oli mul õnn töötada kümme aastat koos väga tugevate erialaainete õpetajatega, kellel oli ka eelnev suur töökogemus Read more about Elukutse omandamisel on määrav tähtsus praktikal[…]

Minu õpingu-, õpetamise- ja osakonnajuhataja aastad

Oma mälestusi jagab Maimu Roolaht endine koolieelse kasvatuse osakonna juhataja Oma õpinguid Tallinna Eelkoolikasvatuse Pedagoogilises Koolis lasteaiakasvataja erialal alustasid 1958.a. Koolil oma maja tol ajal ei olnud, oldi allüürnikud Tõnismäel asuvas Kaubandustehnikumis. Nemad olid peremehed hommikupoole meie olime allüürnikud õhtu poole. Ühiselamu asus meil üle tee. Tol ajal olid õppekavas veel sellised kohustuslikud ained nagu Read more about Minu õpingu-, õpetamise- ja osakonnajuhataja aastad[…]

Ma teen oma tööd rõõmuga

5.oktoobril tunnustati Tallinna Raekojas pealinna parimaid õpetajaid ja haridusjuhte. Üheks 2010. aasta noore õpetaja tunnustuse saajaks oli Tallinna Mutionu Lasteaia õpetaja, Tallinna Pedagoogilise Seminari vilistlane 2008. Merle Naarits (25). Aasta noore õpetaja tunnustus eeldab õpetaja avatust, loovust  ning vastutuse võtmist oma igapäevatöös, õppimise ja enesearendamise väärtustamist, häid koostööoskusi. Kas aasta noore õpetaja tunnustus tuli Sulle Read more about Ma teen oma tööd rõõmuga[…]