Läbi kolme põlve Tallinna Pedagoogilises Seminaris

Külalisõppejõud Gled-Airiin Saarso meenutab oma vanaema ja ema tööaastaid TPS-is Minu vanaema Anette Siim  (1897-1987) oli  aastatel 1947-1958 Tallinna Eelkoolikasvatuse Pedagoogilise Kooli  loodusloo õpetaja ja aastatel  1947-1948 Tallinna Eelkoolikasvatuse Seminari direktori k/t.  Vanaema tööga seotud mälestused  pärinevad  ema Meta Kalviku lugudest. Tallinna Eelkoolikasvatuse Pedagoogilise Kooli loodusloo õpetajana rajas vanaema koolimaja kõrvale väikese aiakese, kus kasvasid kaunid Read more about Läbi kolme põlve Tallinna Pedagoogilises Seminaris[…]

Alushariduse ja täiendusõppe osakond täna

Kevadel 2012 lõpetab Tallinna Pedagoogilise Seminari 74 lend – ja kolmas lend sobitusrühma õpetaja kõrvalerialaga lasteaiaõpetajaid, kes juba töötavad või alles asuvad tööle Eesti erinevates lasteaedades. Kolmveerand Eesti lasteaednikest on oma eriala omandanud meie koolis ja neid iseloomustavaks märksõnaks on kutsekindlus. Alushariduse ja täiendusõppe osakond on tegutsenud  Tallinna Pedagoogilises Seminaris   üle kahekümne aasta. Nende aastate  Read more about Alushariduse ja täiendusõppe osakond täna[…]

Inna Järva: oleme avatud ja paindlikud reageerimisel kõigele uuele

Arvan, et TPS-il on olemas piisav kogemus, mis annab meile arvestatava teoreetilise vundamendi, professionaalsuse, stabiilsuse ja oma näo. Oled TPSi kauaaegne õppejõud, filosoofiadoktor kasvatusteadustes  ja osalenud mitmetes rahvusvahelistes projektides. Minu kaks põhiainet TPS-s on multikultuuriline kasvukeskkond ja kasvatusteadusliku uurimistöö alused. Multikultuurilise kasvatuse osas on mul piisav kogemus, mille moodustavad: • Töö külalisõpetajana Taanis (6 kuud), Read more about Inna Järva: oleme avatud ja paindlikud reageerimisel kõigele uuele[…]

Kristi Vinter: töö üliõpilastega on inspireeriv ja innustav

On suurim heameel kui näed kõrvalt seda, kuidas tormakatest ja eneseteadlikest päevaõppetudengitest kujunevad kolme aastaga laia silmaringiga tasakaalukad õpetajad. Mida Sulle on andnud õppejõu aastad TPS-is? Praeguseks hetkeks olen TPSis töötanud juba kokku 5 aastat. Tunnetan tugevalt seda, et õpetamine on parim õppimine. Pean neid aastaid enesearengu seisukohalt oma elus väga olulisteks. Olen saanud hulgaliselt Read more about Kristi Vinter: töö üliõpilastega on inspireeriv ja innustav[…]

München armastab Sind!

Autor: Kärt Tagel, II kursuse üliõpilane „München mag Dich!” ehk „München armastab Sind!” on Saksamaal elanike arvu poolest kolmanda linna, Müncheni, juhtlause. Enda kogemuse põhjal nõustun sellega 100%. Tänu minu suurepärasele saksa keele õppejõule Virve Mäemetsa`le, Goethe Instituudile ja õnnele, avanes mul võimalus kuu aega õppida, kogeda ja nautida elu Saksamaal, Münchenis. Sain Goethe Instituudist Read more about München armastab Sind![…]

Tulevaste õpetajate loomingulised katsetused

Autor: Liina Saia, TPS lasteaiaõpetaja eriala teise kursuse üliõpilane Juba aastaid on TPSi esmakursuslased valmistanud lastekirjanduse aine raames ise lasteraamatuid, millest õppejõud Maire Lukas võiks koostada üsna materjalirohke näituse. Tema kogus on  nii muinasjutu-, tähestiku- unejutu  kui ka  muidu õpetlikke raamatuid. Raamatute materjaliks ei ole valitud mitte ainult paber, vaid ka tekstiil ja puit. Õigesti Read more about Tulevaste õpetajate loomingulised katsetused[…]

Mõnus loovuselaeng teemapraktikumist

Autor: Anna Irjas, TPS kolmanda kursuse üliõpilane 10.novembril toimus lasteaiaõpetaja eriala kolmandal kursusel õppejõud Gled-Airiin Saarsoo juhendamisl kodukultuuri ja käsitöö didaktika aine raames väga huvitav praktikum. Tudengitel paluti ette valmistada teemapidu, mida nad tulevikus lasteaeda tööle asudes samuti läbi viia saaksid. Üliõpilased jagunesid viide gruppi ning seega tuli pidusid samuti viiest erinevast teemast: Tsirkus, Merepidu, Read more about Mõnus loovuselaeng teemapraktikumist[…]

Heiki Haljasorg: mulle sobib õpetamine

“Arvan, et mulle sobib õpetamine,” leiab Tallinna PedagoogiliseSeminari alushariduse ja täiendusõppe osakonna kasvatuse ajaloo ja filosoofia lektor Heiki Haljasorg. Lisaks bakalaureusekraadile kasvatusteadustes on Heikil ka bakalaureusekraad ajaloos ning hetkel jätkab ta õpinguid doktorantuuris. Oled üldhariduskoolis õpetanud  juba 15 aastat, TPSis esimest aastat. Ühes varasemas intervjuus väitsid, et Sulle õpetamine väga meeldib? Ideaalis iga inimene tegeleb Read more about Heiki Haljasorg: mulle sobib õpetamine[…]

Kaire Kollom: mõlemad minu ametid rikastavad mind

On kaks elamise viisi: üks arvates, et miski pole ime, ja teine arvates, et kõik on ime /Albert Einstein/ Oled õppejõud – praktik, meie kooli vilistlane. Aeg on küps ja sealt läheb tee /Vergilius/. Elu teeb kummalisi keerdkäike ning minu elus on paljut mõjutanud juhus, aga ehk ka varasemad valikud. Minu esimeseks valikuks pärast keskhariduse Read more about Kaire Kollom: mõlemad minu ametid rikastavad mind[…]