Kasvatuse alus on usaldus

Autor: Maie Tuulik, kasvatusteadlane Ülla Maide artikkel Postimehes kutsus esile tõelise tormi. Paljud kommenteerijad unustasid artikli ja asusid omavahel teravusi loopima. Paljud süüdistasid autorit lapsevanemate halvustamises. Paljud nägid peasüüd lasteaedade ja õpetajate alarahastuses ning seaduste puudumises. See teema puudutab meid kõiki, sest jutt on m e i e lastest. Õpetaja kutse nõuab kolmes erinevas suhtesüsteemis Read more about Kasvatuse alus on usaldus[…]

Pedagoogiline praktika kaugõppes

Autor: Ilona Sillak, TPS praktika juhendaja-õppejõud, Eralasteaed Naba direktor Elukestva õppe kontekstis on muutunud järjest olulisemaks kaugõppe vormis õppivate üliõpilaste osakaal. Seetõttu võivad kaugõppes koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala omandavate õppijate eelnevad töökogemused olla vägagi erinevad: on juba pikemat aega lasteaias töötavaid tegevõpetajaid, on neid, kes töötavad lasteaias mõnel muul ametipostil, on üliõpilased, kes töötavad hoopis Read more about Pedagoogiline praktika kaugõppes[…]

Sõimepraktika Tallinna Pedagoogilise Seminari õppekavas ja sõimepraktika juhendamine lähijuhendajate poolt

Autor: Maaja Mänd, TPS alushariduse ja täiendusõppe osakonna vanemmetoodik Tallinna Pedagoogiline Seminar rakenduskõrgkoolina on saanud oma õpetajakoolitusse erinevalt ülikoolidest kavandada suuremamahulist praktikat. TPS koolieelse lasteasutuse õpetajaks õppija sooritab oma õpingute jooksul 7 erinevat praktikat, kokku 35 ainepunkti ulatuses. Pedagoogilise praktika jooksul õpib üliõpilane realiseerima ja korrigeerima õpitut, õppides juurde saadud kogemustest töökeskkonnas. Praktilise tegevuse läbi Read more about Sõimepraktika Tallinna Pedagoogilise Seminari õppekavas ja sõimepraktika juhendamine lähijuhendajate poolt[…]

Tark ja loov muusikaõpetaja

Autor: Kristi Kiilu, dotsent, PhD Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Viimastel aastakümnetel on kujunenud uus lasteaia muusikakasvatuse paradigma, mida iseloomustavad loovuse ja draamaelementide kaudu avardunud muusikategevused, tegevusliikide mitmekesistumine fonogrammide, kõnemängude, dialoogide, rütmiostinaatode jpm kaudu ning lapsekeskse lähenemise tähtsustumine õppe- ja kasvatusprotsessis. Eesti rahvas on end identifitseerinud juba iidsetest aegadest läbi laulmise, mille tunnistuseks on aastatuhandete vanune, Read more about Tark ja loov muusikaõpetaja[…]

Lastele lugeda või jutustada on tore!

Autor: MA Marje Loorits, TPS lektor Õpetaja poolt meisterlikult esitatud luuletused jäävad meelde just oma erilise rütmi poolest. Salapäraselt ja varjundirohkelt jutustatud muinasjutt hakkab elama iga kuulaja oma kujutluspildis. Mitte kõike, mida väikelaps lasteaias või esimestel kooliaastatel omandab, ei pea talle õpetama. Õpetaja poolt meisterlikult esitatud luuletused jäävad meelde just oma erilise rütmi poolest. Salapäraselt Read more about Lastele lugeda või jutustada on tore![…]

Tark ja loov õpetaja

Autor: Jane Rätsep, TPS lektor Loovus toetab inimese individuaalse eripära kujunemist loomingulise eneseväljenduse kaudu. Peale selle tarkusetera omandamist, tunnetame vajadust loovate õpetajate järele, kel on piisavalt praktilist tarkust ehk oskust toetada loovuse arengut lastel.  Loovus toetab inimese individuaalse eripära kujunemist loomingulise eneseväljenduse kaudu. Kõigepaelt sissejuhatuseks tuletame meelde meile kõigile teadaoleva igapäevase praktika: Lapsepõlve arengufaasid märgistavad Read more about Tark ja loov õpetaja[…]

Lapsest lähtuva kasvatuse olemus ja tähtsus lapsele eesti kasvatusteadlaste ja lasteaiaõpetajate nägemustes

Autor: Ulla Orgusaar, TPS vilistlane Uue Koolieelse lasteasutuse riikliku raamõppekava (edaspidi RÕK) valguses tundus oma lõputööd kirjutades oluline leida lapsest lähtuva (edaspidi LL) kasvatuse sisu ning kõrvutada omavahel kasvatusteadlaste positsioone, kes nähes perspektiive kavandavad muutusi, oskavad teoreetiliselt kõrvutada erinevaid kasvatusmudeleid ja lähenemisi ning lasteaiaõpetajate hoiakuid, kes tegelevad lastega oma praktilises igapäevatöös. Teoreetiline seisukoht 2008. a. Read more about Lapsest lähtuva kasvatuse olemus ja tähtsus lapsele eesti kasvatusteadlaste ja lasteaiaõpetajate nägemustes[…]

Õpetaja eetika

Autor: Maie Tuulik DSc, TPS dotsent Õpetajaks ei sobi igaüks. Tööks lastega on vajalikud kindlad anded ja võimed – empaatia, armastus, hoolivus jms – ning väljaõpe. Eesti vabariigis hakati õpetaja eetikast rääkima juba 1920. aastatel. 1931. aastast pidid õpetajad andma ametivande. Tänapäeval saavad õpetajad toetuda Eesti õpetajaeetika koodeksile, mis kinnitati 2005.aastal. See on õpetaja eneseanalüüsi Read more about Õpetaja eetika[…]

Loovus peitub meis kõigis

Autor: Carolina-Sofia Pungas, MA, TPS loovusainete külalisõppejõud Kuidas saaksime olla oma lähedastele paremad õed, vennad, emad, isad, abikaasad –paremad inimesed – paremad töötajad, õpetajad, juhatajad ? Üks parimaid võimalusi ja lahendusi selleks on LOOVUS. Mis imeline „asi“ siis see loovus on ja mida ta meile annab? Mida kätkeb eneses maagiline loovus? Loovuses ei ole midagi Read more about Loovus peitub meis kõigis[…]