Tark ja loov õpetaja

Autor: Jane Rätsep, TPS lektor Loovus toetab inimese individuaalse eripära kujunemist loomingulise eneseväljenduse kaudu. Peale selle tarkusetera omandamist, tunnetame vajadust loovate õpetajate järele, kel on piisavalt praktilist tarkust ehk oskust toetada loovuse arengut lastel.  Loovus toetab inimese individuaalse eripära kujunemist loomingulise eneseväljenduse kaudu. Kõigepaelt sissejuhatuseks tuletame meelde meile kõigile teadaoleva igapäevase praktika: Lapsepõlve arengufaasid märgistavad Read more about Tark ja loov õpetaja[…]

Lapsest lähtuva kasvatuse olemus ja tähtsus lapsele eesti kasvatusteadlaste ja lasteaiaõpetajate nägemustes

Autor: Ulla Orgusaar, TPS vilistlane Uue Koolieelse lasteasutuse riikliku raamõppekava (edaspidi RÕK) valguses tundus oma lõputööd kirjutades oluline leida lapsest lähtuva (edaspidi LL) kasvatuse sisu ning kõrvutada omavahel kasvatusteadlaste positsioone, kes nähes perspektiive kavandavad muutusi, oskavad teoreetiliselt kõrvutada erinevaid kasvatusmudeleid ja lähenemisi ning lasteaiaõpetajate hoiakuid, kes tegelevad lastega oma praktilises igapäevatöös. Teoreetiline seisukoht 2008. a. Read more about Lapsest lähtuva kasvatuse olemus ja tähtsus lapsele eesti kasvatusteadlaste ja lasteaiaõpetajate nägemustes[…]

Õpetaja eetika

Autor: Maie Tuulik DSc, TPS dotsent Õpetajaks ei sobi igaüks. Tööks lastega on vajalikud kindlad anded ja võimed – empaatia, armastus, hoolivus jms – ning väljaõpe. Eesti vabariigis hakati õpetaja eetikast rääkima juba 1920. aastatel. 1931. aastast pidid õpetajad andma ametivande. Tänapäeval saavad õpetajad toetuda Eesti õpetajaeetika koodeksile, mis kinnitati 2005.aastal. See on õpetaja eneseanalüüsi Read more about Õpetaja eetika[…]

Loovus peitub meis kõigis

Autor: Carolina-Sofia Pungas, MA, TPS loovusainete külalisõppejõud Kuidas saaksime olla oma lähedastele paremad õed, vennad, emad, isad, abikaasad –paremad inimesed – paremad töötajad, õpetajad, juhatajad ? Üks parimaid võimalusi ja lahendusi selleks on LOOVUS. Mis imeline „asi“ siis see loovus on ja mida ta meile annab? Mida kätkeb eneses maagiline loovus? Loovuses ei ole midagi Read more about Loovus peitub meis kõigis[…]