Andekas laps lasteaias ja individuaalsed tegevused eriandekatele

Autor: Maiu Vaatman TPS üliõpilane Lasteaialaste arengutempo erineb üksteisest vähemal või suuremal määral ning lasteaiaõpetaja ei saa seda kahe silma vahele jätta. Tihtipeale veedavad lapsed lasteaias suurema osa ärkveloleku ajast, ning lapsevanematel napib aega, et süveneda oma lapse arengukäiku. Lasteaialaste arengutempo erineb üksteisest vähemal või suuremal määral ning lasteaiaõpetaja ei saa seda kahe silma vahele Read more about Andekas laps lasteaias ja individuaalsed tegevused eriandekatele[…]

Muusikategevuste lõimimine

Autorid: Janne Kivi ja Iivi Meeksa, Lasteaed Vesiroos muusikaõpetajad Muusikaline tegevus on täiuslikem tegevus lasteaias, ta on kogu arendustegevuse raam. LAULDES ME LÕBUSAKS SAAME RÕÕMU KA TEISTELE TOOME Muusikaline tegevus on täiuslikem tegevus lasteaias, ta on kogu arendustegevuse raam. Muusika kaudu õpime eneselegi märkamata arvutama, lugema, teistega arvestama. Saame tugevamaks, osavamaks, hoolivamaks, abivalmimaks, kannatlikumaks, julgemaks. Read more about Muusikategevuste lõimimine[…]

Sõbraks matemaatikaga läbi muusika

Autor: Heli Kvell, Pärnu Lasteaed Päikesejänku muusikaõpetaja, TPS vilistlane Matemaatika, kui lapse jaoks abstraktne valdkond, pakub läbi muusika mitmeid loomulikke ja konkreetseid võimalusi aine lihtsustamiseks. Kõik lapsed armastavad muusikat. Eriti meeldib neile just selline muusika, kus on võimalik  ka ise tegutseda. Muusikaõpetus pakub mitmesuguseid võimalusi laste igakülgseks arendamiseks. Lõbusas õhkkonnas jääb õpitu paremini meelde. On Read more about Sõbraks matemaatikaga läbi muusika[…]

Kodu ja lasteaia koostöö hüperaktiivsete tunnustega lapse toetamisel

Autor: Kätlin Kontkar, TPS üliõpilane Hüperaktiivsete sümptomitega lapsed on võimelised õppima ja arenema nii, nagu kõik teisedki lapsed, aga nad vajavad eritähelepanu, teadmisi ja oskusi, et laps areneks eakohaselt ning õnnelikult. Lasteasutus on koduse kasvatuse edasiarendaja, aga et see töö oleks edukas, peab olema usaldav ja mõistev koostöö lasteaiaõpetajate ning lapsevanemate vahel. Eriti oluline on Read more about Kodu ja lasteaia koostöö hüperaktiivsete tunnustega lapse toetamisel[…]

Erivajadusega lapsest

Autor: Ingrid Veskiväli MA, TPS lektor Igas lapses on suured tahtejõu, püüdlikkuse, vastutustunde, sihikindluse, loovuse ja arenemise varud. Mõnikord on aga laps oma arenguteelt kõrvale kaldunud või hoolimatuse tõttu suisa unarusse jäetud. Sellisel juhul spetsialisti ehk nõustajata hakkama ei saa. Aidata saab õpetajat, last, aga ka lapsevanemat, kui olukord seda nõuab. Juba varakult tuleks tähele Read more about Erivajadusega lapsest[…]

Kellele on mõeldud tegevusteraapia?

Autor: Lilo Raidmaa, tegevusterapeut, TPS lektor  Teraapia klientideks on lapsed, kelle areng pole eale vastavalt ootuspärane. Seega kuuluvad siia arengus mahajäänud, füüsiliste puuetega ja psüühiliste häiretega lapsed, samuti ka õppimis-käitumishäiretega või neid jooni omavad lapsed. Eestis on tegevusteraapia uue erialana arenenud viimasel kümnendil. Tegevusteraapia kuulub meditsiinilise rehabilitatsiooni valdkonda, olles samas tihedalt seotud psühholoogia, pedagoogika, loodus- Read more about Kellele on mõeldud tegevusteraapia?[…]

Tarkusepäev

Autor: Tabasalu lasteaed Tibutare muusikaõpetaja Birgit Veemaa Tabasalu lasteaias Tibutare on aastaid olnud traditsiooniks tähistada 1.septembril tarkusepäeva, hakkame ju meiegi siis lasteaias mängides õppima ja teadmisi koguma. Tavaliselt tähistame seda päeva lustliku ja õpetliku mängupeona. Loomulikult kui õues on ilus ilm, siis õuepeona. Järgnevalt avaldame  kolme mängupoe kava, mis on Tibutares saanud sooja vastuvõtu ja Read more about Tarkusepäev[…]

Laste tundeelu kujundamine lasteaias

Autor. Helve Vetik, TPS vilistlane Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava märgib ühe olulise osana lapse arengu hindamisel üldoskusi, kus tuleb välja, kui laiaulatuslik ja erivaldkondi ning tegevusliike haarav on tundekasvatus. Enam tähelepanu tuleb pöörata lapse sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste arendamisele st emotsioonide tajumisele ja väljendamisele, eneseteadvusele ja mina arengule, koostöö- ja prosotsiaalsetele oskustele ning reeglite järgimisele. Uue Read more about Laste tundeelu kujundamine lasteaias[…]

Liikumismängud lasteaia igapäevatöös

Autor: Kaire Sinimets, TPS vilistlane Liikumisvajadus on lapse põhivajadus ja liikumine on laste meelest lõbus ja loomulik tegevus. Ainult kuulmise ja nägemise abil toimuv õppimine jääb nõrgemaks ilma kinesteetilise kanali toetuseta. Lapse kehaline ja vaimne areng on  omavahel tihedalt seotud ning liikumismängud pakuvad rohkesti integreerimisvõimalusi kõikide õppevaldkondadega (matemaatika, keel ja kõne, muusika jne). Õpetades last Read more about Liikumismängud lasteaia igapäevatöös[…]

6 – 7aastaste laste seksuaalne areng ning selle toetamine kodus ja lasteaias

Autor: Triin Rass, TPS vilistlane  Seksuaalsus on inimese sisemine omadus, mida kantakse endas sünnihetkest alates. Laps on seega juba vastsündinuna valmis nautima kõike, mida aistingud talle pakuvad. Seksuaalsuse kaudu püüdleb laps, sarnaselt täiskasvanule, eelkõige turvalise koosolemise poole. Suurt mõju lapse seksuaalsele küpsemisele avaldavad täiskasvanud lapse ümber, kelle suunamine kujundab lapse hoiakuid igas eluvaldkonnas, ka seksuaalsuses. Read more about 6 – 7aastaste laste seksuaalne areng ning selle toetamine kodus ja lasteaias[…]