Tarkusepäev

Autor: Tabasalu lasteaed Tibutare muusikaõpetaja Birgit Veemaa Tabasalu lasteaias Tibutare on aastaid olnud traditsiooniks tähistada 1.septembril tarkusepäeva, hakkame ju meiegi siis lasteaias mängides õppima ja teadmisi koguma. Tavaliselt tähistame seda päeva lustliku ja õpetliku mängupeona. Loomulikult kui õues on ilus ilm, siis õuepeona. Järgnevalt avaldame  kolme mängupoe kava, mis on Tibutares saanud sooja vastuvõtu ja Read more about Tarkusepäev[…]

Laste tundeelu kujundamine lasteaias

Autor. Helve Vetik, TPS vilistlane Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava märgib ühe olulise osana lapse arengu hindamisel üldoskusi, kus tuleb välja, kui laiaulatuslik ja erivaldkondi ning tegevusliike haarav on tundekasvatus. Enam tähelepanu tuleb pöörata lapse sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste arendamisele st emotsioonide tajumisele ja väljendamisele, eneseteadvusele ja mina arengule, koostöö- ja prosotsiaalsetele oskustele ning reeglite järgimisele. Uue Read more about Laste tundeelu kujundamine lasteaias[…]

Liikumismängud lasteaia igapäevatöös

Autor: Kaire Sinimets, TPS vilistlane Liikumisvajadus on lapse põhivajadus ja liikumine on laste meelest lõbus ja loomulik tegevus. Ainult kuulmise ja nägemise abil toimuv õppimine jääb nõrgemaks ilma kinesteetilise kanali toetuseta. Lapse kehaline ja vaimne areng on  omavahel tihedalt seotud ning liikumismängud pakuvad rohkesti integreerimisvõimalusi kõikide õppevaldkondadega (matemaatika, keel ja kõne, muusika jne). Õpetades last Read more about Liikumismängud lasteaia igapäevatöös[…]

6 – 7aastaste laste seksuaalne areng ning selle toetamine kodus ja lasteaias

Autor: Triin Rass, TPS vilistlane  Seksuaalsus on inimese sisemine omadus, mida kantakse endas sünnihetkest alates. Laps on seega juba vastsündinuna valmis nautima kõike, mida aistingud talle pakuvad. Seksuaalsuse kaudu püüdleb laps, sarnaselt täiskasvanule, eelkõige turvalise koosolemise poole. Suurt mõju lapse seksuaalsele küpsemisele avaldavad täiskasvanud lapse ümber, kelle suunamine kujundab lapse hoiakuid igas eluvaldkonnas, ka seksuaalsuses. Read more about 6 – 7aastaste laste seksuaalne areng ning selle toetamine kodus ja lasteaias[…]

Tantsuõpetus lasteaias

Autor: Kersti Kari, TPS vilistlane Tants on kogemus, mis toob tantsijale põnevust ja ootamatust. Eelkoolieas väärtustatakse tantsimist kui meeldivat protsessi, millesse laps saab sisse elada ning hoidutakse ülemäärasest instrueerimisest. Kuna ainus võimalus õpimotivatsiooni loomiseks lasteaias on mäng, siis toimub ka tantsuõpe läbi mängu. Lapsi jälgides võib tähele panna, kuidas nad üldse paigal ei taha istuda Read more about Tantsuõpetus lasteaias[…]

Laste jooga- abinõu laste stressi ennetamiseks

Autor:Kadri-Liis Meijel, TPS vilistlane Mitmed täiskasvanud on enda jaoks leidnud jooga – võimaluse õppida tundma oma keha, võimeid ja samas ka tutvuda iseenda vaimse poolega. Jooga positiivsest mõjust on räägitud palju –leevendab pingelisust ja stressi, suurendab füüsilisi võimeid, puhastab organismi mürkidest, vabastab pingekolletest jne. Kas lastepäraseks kohandatud jooga aitaks ka lapsi ?Tänases alushariduses on oodatud Read more about Laste jooga- abinõu laste stressi ennetamiseks[…]

Koolivalmiduse kujunemisest

Autor: Kaire Kollom, MA TPS lektor  Igal kevadel jätavad lasteaedadega hüvasti, et alustada sügisel kooliteed, tuhanded lapsed. Lasteaia-aastate jooksul püüavad lasteaiaõpetajad anda endast parima, et laste koolitee algaks valutult ning jätkuks edukalt. Laste koolivalmidus kujuneb tihedas koostöös koduga. Sageli küsivad lapsevanemad juba last sõimerühma tuues, et millal te tähti ja numbreid õppima hakkate. Igal asjal Read more about Koolivalmiduse kujunemisest[…]

Lastevanemate teadmised lapse koolivalmidusest

Autor: Aire Aaspalu, TPS vilistlane Eesti Vabariigi haridusseadus nimetab alushariduse omandamise põhikohana kodu ja selle eest vastutavatena lapsevanemaid. Koolieelses eas omandatud alusharidus loob eeldused lapse edukaks edasijõudmiseks koolis. Autor kaitses 2010. aastal TPS-is oma lõputöö, kus võttis  uurimuse aluseks Ameerika psühholoogi Urie Bronfenbrenneri bioökoloogilise arenguteooria, milles kodukeskkond omab lapse arengule esimest ja olulisemat tähtsus, seda Read more about Lastevanemate teadmised lapse koolivalmidusest[…]

Veelkord viisakusest

Autor:Terje Ednaševsky, TPS vilistlane Tänapäeva ühiskonnas on esiplaanile tõusnud materiaalsed väärtused, mis asetavad tihti isiklikud eesmärgid ja heaolu ettepoole eetikast, kombekusest ja armastusest. Laste kasvatamisel on prioriteediks tõusnud lapse edukus, tema mitmekülgne vaimsete ja füüsiliste võimete arendamine, seega akadeemilised teadmised. Tänapäeva ühiskonnas on esiplaanile tõusnud materiaalsed väärtused, mis asetavad tihti isiklikud eesmärgid ja heaolu ettepoole Read more about Veelkord viisakusest[…]