Peresuhete mõju lapse arengule

15.08.2010. Autor: Maia Golovin, TPS vilistlane Perekond kui kasvukeskkond toimib suhete kaudu. Peresüsteemi sisene tasakaal tuleneb vastastikustest suhetest. Ühelt poolt avaldavad lapsele mõju tema enda suhted teiste pereliikmetega, teiselt poolt mõjutavad teda ka teiste pereliikmete omavahelised suhted. Perekondliku ühtekuuluvustunde saavutamiseks peavad lapsevanemad vaeva nägema. Selleks tuleb mõlemal vanemal lapsele aega pühendada ning rääkida üksteisele, mis Read more about Peresuhete mõju lapse arengule[…]

Kas laps peab vanemate sõna kuulama?

Sõnakuulmine on vahend, mitte eesmärk omaette. Kui laps õpib vastu võtma väljastpoolt tulevaid käske, juhiseid ja keelde ning neid järgima, siis aktiveerub tema närvisüsteemi see osa, mida laps vajab iseennast käskides ja keelates. Autor: Maie Tuulik DSc, TPS dotsent Kuuletuma õppimise kõige tundlikum iga on teine-kolmas eluaasta. Kuidas seda teha? Saara Kinnuneni raamatu ”Las ma Read more about Kas laps peab vanemate sõna kuulama?[…]

Täiskasvanu osa lapse tundemaailma kujundamisel

30.06.2010. Autor. Helve Vetik, TPS vilistlane Järjest rohkem nähakse vajadust rääkida lapsega tema tunnetest ja sellega kaasnevast käitumisest. Tundekasvatuse kaudu saame kujundada nii lapse suhtumist iseendasse, oma mõtetesse ja tunnetesse kui ka teistesse inimestesse. Sellest kasvab välja võime märgata ja hinnata oma lähedasi ning suhtuda vastutustundlikult oma tegudesse. Lapse tunnetesse tuleb suhtuda samasuguse austusega nagu Read more about Täiskasvanu osa lapse tundemaailma kujundamisel[…]

Thomas Gordoni käsitlus distsipliinist ning selle rakendumine tänases Eestis

Lapse kasvatamine on inimeste elus üks tähtsaimaid ülesandeid. Kasvatuspõhimõtteid ja –meetodeid on erinevaid ning igal neist on omad head ja halvad küljed. Autor peab üheks väga oluliseks kasvatusvahendiks distsiplineerimist. Autor: Triin Kuusik, TPS vilistlane Seniajani on distsipliinil olnud enamasti negatiivne kõla. Lapsevanematel ei ole selget arusaamist, kuidas oma last kasvatada ning sageli ei pea nad Read more about Thomas Gordoni käsitlus distsipliinist ning selle rakendumine tänases Eestis[…]