Läbi kolme põlve Tallinna Pedagoogilises Seminaris

Külalisõppejõud Gled-Airiin Saarso meenutab oma vanaema ja ema tööaastaid TPS-is Minu vanaema Anette Siim  (1897-1987) oli  aastatel 1947-1958 Tallinna Eelkoolikasvatuse Pedagoogilise Kooli  loodusloo õpetaja ja aastatel  1947-1948 Tallinna Eelkoolikasvatuse Seminari direktori k/t.  Vanaema tööga seotud mälestused  pärinevad  ema Meta Kalviku lugudest. Tallinna Eelkoolikasvatuse Pedagoogilise Kooli loodusloo õpetajana rajas vanaema koolimaja kõrvale väikese aiakese, kus kasvasid kaunid Read more about Läbi kolme põlve Tallinna Pedagoogilises Seminaris[…]

Siia jäävad mu elu parimad ja viljakamad tööaastad

DSc Maie Tuulik Siia jäävad ka nendel aastatel kirjutatud artiklid ja raamatud, mis teistsugustel tingimustel poleks ehk kunagi ilmavalgust näinud. Kuidas iseloomustaksid  seda etappi õppejõuna, mis on seotud TPS-iga? Minu esimene kokkupuude TPS-ga oli 15 aastat tagasi, kui lugesin sügissemestril tulevastele algklassiõpetajatele kasvatusfilosoofia kursust. Olin tollal Tallinna Pedagoogikaülikooli kasvatusfilosoofia õppetooli professor. Kui kevadel oli mul Read more about Siia jäävad mu elu parimad ja viljakamad tööaastad[…]

Elukutse omandamisel on määrav tähtsus praktikal

Meenutab endine praktika-ala juhataja Hille Suursalu Tallinna Pedagoogilise Seminari vilistlane olen aastast 1954. Kooli lõpetamise järel töötasin kasvatajana ja peagi juhatajana samas lasteaias. Peale Herzeni nim. Pedagoogilise Instituudi lõpetamist, töötasin Haridusministeeriumi koolieelsete lasteasutuste valitsuse vaneminspektorina. Tallinna Pedagoogilises Seminaris oli mul õnn töötada kümme aastat koos väga tugevate erialaainete õpetajatega, kellel oli ka eelnev suur töökogemus Read more about Elukutse omandamisel on määrav tähtsus praktikal[…]

Minu õpingu-, õpetamise- ja osakonnajuhataja aastad

Oma mälestusi jagab Maimu Roolaht endine koolieelse kasvatuse osakonna juhataja Oma õpinguid Tallinna Eelkoolikasvatuse Pedagoogilises Koolis lasteaiakasvataja erialal alustasid 1958.a. Koolil oma maja tol ajal ei olnud, oldi allüürnikud Tõnismäel asuvas Kaubandustehnikumis. Nemad olid peremehed hommikupoole meie olime allüürnikud õhtu poole. Ühiselamu asus meil üle tee. Tol ajal olid õppekavas veel sellised kohustuslikud ained nagu Read more about Minu õpingu-, õpetamise- ja osakonnajuhataja aastad[…]