Algajate õpetajate kogemused üleminekul ülikoolist erialasele tööle

Autorid: Kristel Kiisk, alushariduse magistrant; Tiia Õun, eelkoolipedagoogika dotsent Tallinna Ülikooli alushariduse magistrant Kristel Kiisk uuris 2017. aastal oma magistritöö uuringu raames koolieelses lasteasutuses töötavate algajate õpetajate hinnanguid enda professionaalset arengule üleminekule ülikoolist erialasele tööle. Uurimuse taustaks oli probleem, et üheltpoolt algajad õpetajad on omandanud professionaalse valmisoleku ja toimetuleku koolieelses lasteasutuses erialaseks tööks, kuid uuringud näitavad, et Read more about Algajate õpetajate kogemused üleminekul ülikoolist erialasele tööle[…]

5-6 aastaste laste kehaline võimekus ja õpetajate arusaamad kehalisest aktiivsusest

Autorid: Marju Võrno ja Maarika Veigel; MSc Tallinna Ülikooli alushariduse valdkonna magistrant Marju Võrno uuris oma magistritöös laste kehalist võimekust. Uurimuse probleemiks oli vastuolu, kus Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava (2008) üldeesmärgi üheks osaks on toetada lapse kehalist arengut ja aktiivsust ning arusaama tervise hoidmise tähtsusest; lisaks on oluline arvestada igapäevaselt „Liikumise“ valdkonna lõimimist õppe- ja kasvatustegevuse Read more about 5-6 aastaste laste kehaline võimekus ja õpetajate arusaamad kehalisest aktiivsusest[…]

Koolieelse lasteasutuse personali rahulolu ühe õpetaja töökorraldusliku mudeliga

Annika Udumets, Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogi bakalaureuseõppe üliõpilane Tiia Õun, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi dotsent Koolieelse lasteasutuse personali töökorralduse küsimused on nii rahvusvaheliselt kui ka Eestis aktuaalsed, iga riik püüab leida parimad võimalused, millise töökorraldusega tagada laste maksimaalne areng, turvalisus ja heaolu. Euroopa Komisjoni alushariduse ja lapsehoiu kvaliteediraamistikus (2014) on rõhutatud, et igal lapsel on Read more about Koolieelse lasteasutuse personali rahulolu ühe õpetaja töökorraldusliku mudeliga[…]