Autor: Ilona Sillak, TPS praktika juhendaja-õppejõud, Eralasteaed Naba direktor

Elukestva õppe kontekstis on muutunud järjest olulisemaks kaugõppe vormis õppivate üliõpilaste osakaal. Seetõttu võivad kaugõppes koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala omandavate õppijate eelnevad töökogemused olla vägagi erinevad: on juba pikemat aega lasteaias töötavaid tegevõpetajaid, on neid, kes töötavad lasteaias mõnel muul ametipostil, on üliõpilased, kes töötavad hoopis teisel erialal ning on uut elukutset avastamas. Üldistades võib öelda, et enamus õppijatest teostavad õpinguid oma põhitöö kõrval.

Alates 2010. aasta sügisest Tallinna Pedagoogilises Seminaris on (TPS-is) kaugõppe vormis koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala omandavatele üliõpilastel kohustus läbida õpingute jooksul praktika, mis moodustab õppekavas olulise osa (27 EAP). Seda eelkõige just sellepärast, et väga paljud üliõpilased ei tööta õpitaval erialal.

Praktika peamine eesmärk on õpingute ajal omandatu rakendamine praktilises tegevuses ehk töösituatsioonis. Õpinguid alustades tekib õppijatel aga seoses praktika korralduse ja teostamisega palju küsimusi: miks on praktika vajalik, kui ma juba töötan õpetajana; kuidas praktikat korraldada – kuidas leida sobiv lasteaed; mis on minu ülesanded; mis on juhendaja roll; kuidas leida põhitöö kõrvalt aega praktika teostamiseks jne.

Pedagoogiline praktika kaugõppes