Alushariduse pedagoogi eriala magistriõppe üliõpilane Eliisa Tõugjas ja bakalaureuseõppe üliõpilane Teele-Triin Klimov

Viibisime Helsingi Anni Lasteaias praktikal 08.04-18.04. Soome on loovate lahendustega meist alati mitu sammu ees olnud ning leidsime, et praktika lasteaias annaks meile võimaluse näha, kogeda ja kogeda midagi uut ja huvitavat. Tagasi tulles avanes meil võimalus uusi oskusi ja teadmisi praktiseerida ning neid jagades inspireerida praeguseid ja tulevasi õpetajaid.

Helsingi Anni Lasteaias käivad lapsed, kelle pered on kolinud Soome elama ning lapsed on vanuses 1,2- 7. Tööl on korraga viis õpetajat, kellel on kattuv tööaeg. Laste aktiivseks ja mitmekülgseks õppimiseks ja mänguks oli Anni Lasteaia siseruumides väga palju erinevaid võimalusi. Terve lasteaed oli jaotatud erinevateks tubadeks, mis kõik on oma võimaluste poolest erinevad ning kus lapsed said kogu aeg mängida. Tegevuse ehk hommikuringi ajaks valis iga õpetaja omale selleks päevaks sobiliku toa, kus tegevust läbi viia. Tube oli kokku seitse: nukutuba, kunstituba, saal, katsete tuba, tore-tuba, dzunglituba, õpituba. Igas toas v.a saal sai maksimaalselt korraga tegutseda kaheksa last.

Erinevusi Eesti lasteaedadega oli üksjagu – kõige märkimisväärsemaks oli kindlasti see, et lasteaed avatakse kell 6.15 ning suletakse 17.15, mistõttu on laste päevakava natukene erinev ka Eesti lasteaiast. Lastel on päeva jooksul aega rohkem aega vaba mänguks, ja Soomes peetakse oluliseks seda, et laps saaks võimalikult palju mängida. Terve rühma meeskond teeb tööl olles kõike, õpetaja abisid lasteaias ei ole.

Välispraktika andis meile kindlasti kogemuse sellest kui erinev võib olla lasteaia päevarütm ja töökorraldus sõltuvalt õppekavast ja haridussüsteemist. Soovitame välispraktikat teistele üliõpilastele, et nad saaksid kogeda ja näha, kuidas on nende eriala või üles ehitatud mõnes teises riigis, mida väärtustatakse sealses keskkonnas ning mida head on võimalik sealt kaasa tuua.