Autorid: Merle Kõivumägi, Piia Narvik, Maire Eiche, Võru Lasteaed Sõleke


Loodus on inimese jaoks väärtus. Me kõik oleme üks väike osa loodusest, mida tunnetame meelte ja kogemuste varal. Seepärast on olulisem tegevus looduse ja ümbritseva tunnetamisel uuriv, kogev ja avastav õppemeetod.

Sellist õppimisviisi toetas Võru Lasteaed Sõleke projekt “Aktiivõpe Võru linna 5-7 aastastele lastele – jätk projektile “Õpime õues I”, mida finantseeris SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Foto: Karin Rauba
Foto: Karin Rauba

Antud projekti raames viidi läbi  mitmesuguseid lastele suunatud tegevusi. Tegevus algas kevadise looduslaagriga Roosisaarel Kuningatalus, kus lapsed tutvusid erinevate veekogudega ( järv, tiik, kraav) ning sealse elustikuga. Seda aitas uurida ja andis nõu Reet Reiman.  Kõik nähtu jäädvustati fotograaf Karin Rauba poolt fotodele, millest hiljem valmisid  õppematerjalid.

Oktoobris avanes 40 laagris viibinud lapsel suurepärane võimalus käia Elistvere looduspargis ja tutvuda sealsete elanikega. Osavõtjad said suurepärase elamuse vahetu kogemuse näol.

Suureks väljakutseks kujunes projektimeeskonnale õppematerjalide koostamine Smart tahvli abil. Vetevanade muinasloo kaudu kinnistusid lastes kevadises laagris kogetud elamused. Sellest muinajutust said osa ka teised Võru linna lasteaedade 5-7 aastased lapsed. Esitlus puutetundlikul tahvlil pakkus nii lastele kui õpetajatele palju põnevust, sest neil oli võimalus ise osaleda muinasjutus.

Näiteks said lapsed avada sirmi, mille taga oli peidus sõna, said memoriini põhimõttel avada ruute, mille tagant ilmus nähtavale peitepilt, kuulata veekogu pilti, puudutades erinevaid heliklippe, joonistada tahvlile pliiatsi või näpu abil, mängida trips- traps- trulli liigutades tahvlil pilte käega ühest kohast teise jne.

Tahvel muudab õpetaja töö hõlpsamaks ja pakub lastele uudset võimalust teadmiste omandamisel.

Samal ajal toimus laste poolt meisterdatud jääkmaterjalidest näitus teemal: “Erinevate veekogude elustik”, kus olid esindatud  konnad, kalad, kiilid jne. Näha sai ka valminud õppematerjale: fotosid, plakateid, puzzlesid.

Projekt lõppes lavastusega “Vetevanade heateod”, kus esinesid enamjaolt laagrist osa võtnud lapsed. Selles etenduses said lapsed väljendada näitlemise ja loovliikumise kaudu oma teadmisi veekogudest ning sealsetest elustikest. Seda näidendit etendati vanematele, kellel oli võimalus näha ka õppematerjali puutetundlikul tahvlil, ning kogu Lasteaed Sõleke perele.

Esivanemate looduskäsitlust püüame tänapäeval lasteni viia keskkonnakasvatuse kaudu. Keskkonnakasvatus ei tähenda niivõrd uute teadmiste andmist, kuivõrd väärtuste kujundamist. Tänu SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toele saime rakendada erinevaid aktiivõppe meetodeid ning tõsta laste keskkonnateadlikkust.