Autorid: Janne Kivi ja Iivi Meeksa, Lasteaed Vesiroos muusikaõpetajad

Muusikaline tegevus on täiuslikem tegevus lasteaias, ta on kogu arendustegevuse raam.


LAULDES ME LÕBUSAKS SAAME

RÕÕMU KA TEISTELE TOOME

Muusikaline tegevus on täiuslikem tegevus lasteaias, ta on kogu arendustegevuse raam.

Tibutare lasteaia lapsed aafrika trumme mängimas
Tibutare lasteaia lapsed aafrika trumme mängimas

Muusika kaudu õpime eneselegi märkamata arvutama, lugema, teistega arvestama. Saame tugevamaks, osavamaks, hoolivamaks, abivalmimaks, kannatlikumaks, julgemaks. Areneb keel ja sõnavara. Tutvume ümbritseva maailmaga. Eelkõige hoiame aga oma kodu ja säilitame rahvuskultuuri.

Lapsele on tähtis eeskuju- rõõmus õpetaja = rõõmus laps.

Muusikat ei saa õpetada kurja sõnaga, ainult heaga. Muusika peab andma rõõmsad tunded ja head emotsioonid. Ainult RÕÕM arendab.

Kõik see mida inimene kogeb lapsepõlves, see saadab teda terve elu.

Meie kõige tähtsam ülesanne on anda lapsele positiivne enesehinnang- mina oskan, mina saan, mina suudan. Oluline on tunnustamine. Igasugune kriitika tapab loovuse. Kõik meie lasteaia lapsed on tublid ja andekad! Nad oskavad laulda, tantsida ja pilli mängida. Iga laps peab saama kogeda õnnestumise tunnet. See kasvatab lapses julgust ka üksi esineda.

Laps võtab omaks selle, mis talle meeldib. Sundida ei tohi. Iga lapse arengukiirus on erinev. Lapsele peab jääma vabadus, millal ta ühe või teise tegevusega liitub.

Kõikidest lastest ei pea saama tingimata lauljat või muusikut- tähtis on see, et ta tunneks rõõmu muusikast.

Tähtsad on ka kindlad rituaalid, traditsioonid, reeglid.

Laps õpib mängides, huvitava tegevuse käigus. Iga muusikategevus on lugu, rännak. Ei ole kohta, kuhu me ei saaks muusikategevuses minna ja ei ole ainevaldkonda, mida me ei saaks seostada muusikategevusega.

AINULT KOOS SAMMUDES JÕUAME SIHINI

Muusikategevus sünnib koostöös lastega- lapse sõnast, arvamusest või kommentaarist võib tegevus saada uue käigu. Õpetaja tarkust ja loovust näitab see, kuidas ta oskab sellega kaasa minna ja sujuvalt ja märkamatult oma raja peale tagasi juhtida.

Meie üheks eesmärgiks on viia lapsed loodusele lähemale, sest tunneme muret selle üle, et praeguses kiires maailmas oleme sellest eemaldumas. See toob endaga kaasa ohu meie vaimsele ja füüsilisele tervisele.

Inimese süda läheb kalgiks, kui ta on loodusest lahus, ning lugupidamatus elavate asjade vastu viib lugupidamatuseni inimese vastu“(tsitaat raamatust „Õuesõppe pedagoogika“) Lapsed peaksid õppima armastama ja hindama loodust ning parim viis selleks on looduses viibimine. Oleme õnnelikud väga loodusliku õueala üle ja samuti lähedalasuva parkmetsa üle. Tänu sellele saavad meie lapsed väga tihti käia sportimas, matkadel ja õppekäikudel metsas.

Nii saime meiegi mõtte teha igal aastaajal nn. „metsamuusikatunde“. Seal kuulame metsa hääli, kallistame puid, uudistame putukate, lindude ja loomade tegemisi, laulame ja mängime neile. Metsas on väga palju võimalusi mängida  looduslikel pillidel, mis toetab lapse loovust. Samuti toimuvad meie muusikategevused võimaluse korral lasteaia õues. Loodame et see aitab kujundada lapses hoolivust looduse suhtes.

KUI SUL ON LAUL, SEE MURED VIIB

KURJUS KA KAOB MAAILMAST SIIS!

Artikkel on lühikokkuvõte esitlusest konverentsil Tark ja loov lasteaiaõpetaja.