Autor: Heli Kvell, Pärnu Lasteaed Päikesejänku muusikaõpetaja, TPS vilistlane


Matemaatika, kui lapse jaoks abstraktne valdkond, pakub läbi muusika mitmeid loomulikke ja konkreetseid võimalusi aine lihtsustamiseks.


muusikaKõik lapsed armastavad muusikat. Eriti meeldib neile just selline muusika, kus on võimalik  ka ise tegutseda. Muusikaõpetus pakub mitmesuguseid võimalusi laste igakülgseks arendamiseks. Lõbusas õhkkonnas jääb õpitu paremini meelde. On lapsi, kellele arvudemaailm raskusi valmistab. Tore on õppida matemaatikat läbi mängu lõimitult muusikaga.

Mängud on valminud kevadel Tallinna Pedagoogilise Seminari lõputöö „Matemaatika ja muusika lõimimise mängulisi võimalusi lasteaias” pedagoogilise projekti osana.

pdf

MUUSIKALISED MÄNGUD