Autor: Kristel Kiisk, TLÜ Pedagoogilise Seminari üliõpilane 18. aprillil 2013

Ainevaldkond: mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika

aastaajarong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasutusvõimalus 1
Vanus: 3-4
Eesmärk:
Mina ja keskkond: laps teab, et aastaajad käivad kindla rütmi järgi
Keel ja kõne: laps oskab nimetada nelja aastaaega ning igale aastaajale iseloomulikke tunnuseid.
Matemaatika: laps loendab aastaaegade nimed

Mängu käik: Õpetaja jagab lastele veduri koos vagunitega ja karbi piltidega. Lapsed võtavad karbist pildid ja laovad sobiva pildi aastaaegade nimetuste järgi vagunile (õpetaja juhendab lapsi, et ära tunda õige aastaajaga vagun).
Vahendid: Aastaaja rong (talv, kevad, suvi, sügis), erinevad pildid. Mäng on mõeldud neljale mängijale, õpetaja juhendamisel.

Kasutusvõimalus 2
Vanus: 5-6
Eesmärk:
Mina ja keskkond: laps teab, et aastaajad käivad kindla rütmi järgi, oskab paigutada pildid õigesse aastaaja vagunisse.
Keel ja kõne: laps oskab nimetada nelja aastaaega ning igale aastaajale iseloomulikke tunnuseid. Laps oskab jutustada piltide järgi oma lemmikust aastaajast.

Mängu käik: Õpetaja jagab lastele veduri koos vagunitega ja karbi piltidega. Lapsed võtavad karbist pildid ja laovad sobiva pildi aastaaegade nimetuste järgi vagunile (sobiva vaguni leidmist abistab vajadusel õpetaja). Lapsed jutustavad kordamööda piltide järgi „Minu lemmik aastaaeg“ „Suvi“ jne.
Vahendid: Aastaaja rong (talv, kevad, suvi, sügis), erinevad pildid.

Kasutusvõimalus 3
Vanus: 6-7
Eesmärk:
Mina ja keskkond: laps teab, et aastaajad käivad kindla rütmi järgi, oskab paigutada sõnakaardid õigesse aastaaja vagunisse.
Keel ja kõne: laps oskab nimetada nelja aastaaega, igale aastaajale iseloomulikke tunnuseid ning loeb iseseisvalt aastaja nimetuse vagunilt ja sõnad sõnakaartidelt.

Mängu käik: Õpetaja jagab lastele veduri koos vagunitega ja karbi sõnakaartidega. Lapsed valivad õige sõnakaardi ja sobiv sõnakaart asetatakse vagunile, vastavalt aastajale.
Vahendid: Aastaaja rong (talv, kevad, suvi, sügis), erinevate nimetustega sõnakaardid. Mäng on mõeldud poolele lasteaiarühmale.