2009/2010 õ.a. kutseaasta seirearuanne

Kutseaasta seire eesmärk on sel etapil saada tõendusmaterjali algajate õpetajate tugitegevuste kavandamiseks ja esmaõppe arendamiseks. Valminud on 2009/2010 õ.a. kutseaasta seirearuanne. Seirearuande koostasid Epp Reiska […]

Pesaharidus

20.08.2010. Autor Ülo Vooglaid, emeriitprofessor Pesaharidus on alushariduse eeldus ja alusharidus omakorda on kogu hariduse vundament. Seda oleks vaja üksteisele alatasa meelde tuletada. Suurmehed on […]