Projektõpe  „Putukatel rohu sees kevadel on rõõmus meel“

„Lastel peab olema palju vaadata, toimetada, maad peab katma  värske muru ja lilled“  (Põld, 1993).

Sissejuhatus

Tartu Maarjamõisa Lasteaed väärtustab laste viibimist värskes õhus, tervislikke eluviise ja õues õppimist. Lasteaia asukoht Mathieseni pargi vahetus läheduses ja põlispuudega õueala toetab  laste õues viibimist ja tegutsemist.

Projektõpet korraldame lähtuvalt Emilia Reggio tegevuskultuurist. Emilia Reggio pedagoogikas  lähtutakse lapsest kus kasvukeskkond on kolmas õpetaja peale lapsevanema ja õpetaja.  Projektõppe tegevusi planeerides oleme plaaninud pikemaajalisi projekte mis kestavad 3-6 nädalat. Projekti planeerides ja eesmärke seades peavad need olema konkreetsed, realistlikud ja teostatavad. Õpetaja loob keskkonna ja juhendab laste tegevusi. Projektide kaudu avastame koos  kõike huvitavat. Uurime muutusi looduses ja püüame mõista kui imeline on maailm meie ümber.  Projektõppe tegevused toimuvad  rühmaruumis, lasteaia õuealal, linnaruumis ja matkaradadel.

Projektõppes on laste kaasatuse tase ja õpimotivatsioon kõrgem. Laps ise osaleb tegevuste planeerimisel, mistõttu ta on tegutsemisest ja tegevustest rohkem huvitatud ning omandab kogetut paremini. Lapsest lähtuva õpetamise kaudu saab  laps ise õppida, ise seejuures avastada, uurida, katsetada ning tunda isetegemisest rõõmu. Lapsel areneb loovus ja koostöö oskus.

Loe edasi siit…