Eile veel lasteaialaps, täna juba kooliküps

Arvatakse, et viimane aasta enne kooli on väga oluline. Tegelikult kestab lapse kooliks ette valmistamine juba sünnist peale. Kui mingid asjad vahepeal tegemata jätta, on pärast raske neid järele teha. Autor: MA Kaire Kollom, TPS õppejõud, Tabasalu Tibutare lasteaia õppealajuhataja   Esimesse klassi soravalt. Loomulikult on lapsel lihtsam, kui ta oskab kooli minnes lugeda. Lasteaias on Read more about Eile veel lasteaialaps, täna juba kooliküps[…]

Koolivalmiduse kujunemisest

Autor: Kaire Kollom, MA TPS lektor  Igal kevadel jätavad lasteaedadega hüvasti, et alustada sügisel kooliteed, tuhanded lapsed. Lasteaia-aastate jooksul püüavad lasteaiaõpetajad anda endast parima, et laste koolitee algaks valutult ning jätkuks edukalt. Laste koolivalmidus kujuneb tihedas koostöös koduga. Sageli küsivad lapsevanemad juba last sõimerühma tuues, et millal te tähti ja numbreid õppima hakkate. Igal asjal Read more about Koolivalmiduse kujunemisest[…]

Lastevanemate teadmised lapse koolivalmidusest

Autor: Aire Aaspalu, TPS vilistlane Eesti Vabariigi haridusseadus nimetab alushariduse omandamise põhikohana kodu ja selle eest vastutavatena lapsevanemaid. Koolieelses eas omandatud alusharidus loob eeldused lapse edukaks edasijõudmiseks koolis. Autor kaitses 2010. aastal TPS-is oma lõputöö, kus võttis  uurimuse aluseks Ameerika psühholoogi Urie Bronfenbrenneri bioökoloogilise arenguteooria, milles kodukeskkond omab lapse arengule esimest ja olulisemat tähtsus, seda Read more about Lastevanemate teadmised lapse koolivalmidusest[…]