Kutseaasta programm

Kutseaasta programmi on oodatud koolieelse lasteasutuse õpetajad, eripedagoogid, logopeedid, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad ning nende kogenud kolleegid. Kutseaasta Tallinna ÜlikoolisKutseaasta Tartu Ülikoolis

2009/2010 õ.a. kutseaasta seirearuanne

Kutseaasta seire eesmärk on sel etapil saada tõendusmaterjali algajate õpetajate tugitegevuste kavandamiseks ja esmaõppe arendamiseks. Valminud on 2009/2010 õ.a. kutseaasta seirearuanne. Seirearuande koostasid Epp Reiska […]