2009/2010 õ.a. kutseaasta seirearuanne

Kutseaasta seire eesmärk on sel etapil saada tõendusmaterjali algajate õpetajate tugitegevuste kavandamiseks ja esmaõppe arendamiseks. Valminud on 2009/2010 õ.a. kutseaasta seirearuanne. Seirearuande koostasid Epp Reiska ja Eve Eisenschmidt.   Kutseaasta selle aasta seire eesmärgiks oli  analüüsida kutseaastat läbivate õpetajate rahulolu läbitud õpetajakoolitusega ja õpetajatööga. Sel aastal osales kutseaasta seires 103 õpetajat õppeaasta alguses ja 112 Read more about 2009/2010 õ.a. kutseaasta seirearuanne[…]

Noore õpetaja professionaalse arengu toetamine kutseaasta tugigrupis

Autor: Pirje Kurvits, TPS vilistlane Tänane ühiskond on kiiresti muutuv ning seetõttu on üsna aktuaalne teema õpetajate professionaalsus ja selle arendamine. Artikkel on lühikokkuvõte autori poolt 2010. a. TPS-is kaitstud lõputööst. Tänane ühiskond on  kiiresti muutuv ning seetõttu on üsna aktuaalne teema õpetajate professionaalsus ja selle arendamine. Õpetaja elukutse on väga oluline, kuna nemad on Read more about Noore õpetaja professionaalse arengu toetamine kutseaasta tugigrupis[…]