Turvaliselt tänaval

Autorid: Kärstna Kooli Tõrupesa rühma õpetajad Aili Torokvei ja Aire Kotov Kärstna koolil on suur võimla, kus saab suurepäraselt korraldada valla viie lasteaia lastele ühisüritusi. Meie oleme korraldanud iga aasta liikumispäevi. Seekord otsustasime läbi mängu midagi õpetlikku teha ja nii sai meie teemaks: Turvaliselt tänaval.  Päeva hüüdlauseks oli: Õnnetust on lihtsam ära hoida, kui tagajärge Read more about Turvaliselt tänaval[…]

Liikluskasvatuse läbiviimise võimalusi lasteaia liitrühmas

Autor: Astra Teras, TPS vilistlane Lasteaiaõpetaja üheks ülesandeks on laste liiklustegevuse sihipärane organiseerimine ja suunamine, õppimist toetava ja õppimise aspektist toimiva keskkonna loomine. Õpikeskkond peab pakkuma lapsele ühelt poolt probleeme ja teiselt poolt vahendeid nende lahendamiseks. Lapsed õpivad tegutsedes, katsetades, eksperimenteerides, valides ja läbi rääkides. Liikluskasvatuse ülesanneteks on: *anda lastele liiklusalaseid teadmisi igapäevaseks eluks ja Read more about Liikluskasvatuse läbiviimise võimalusi lasteaia liitrühmas[…]