Krõlliga orienteeruma!

Pärnu Lasteaed Mai õpetaja- metoodik Kristel Arro Pärnu Lasteaed Mai 8. ja 4. rühmal oli suurepärane võimalus osaleda Kilingi- Nõmmes orienteerumispäeval „Otsime loomi“. Kutse tuli Kilingi- Nõmme Lasteaia „Krõll“ õpetajatelt projekti „Nutiküürust priiks!“ raames. Osalevad meeskonnad koosnesid neljast lapsest ja kahest õpetajast. Nii toimusid kogu eelneva nädala vältel rühmades ettevalmistused, et pädevat meeskonda kokku panna. Read more about Krõlliga orienteeruma![…]

Liikudes tervemaks e. sportlik perepäev Tartu Maarjamõisa Lasteaias

Perepäevade traditsioon on meie lasteaias kestnud juba aastaid. Igaaastaselt oleme pidanud kevadisi perepäevi. Seekord mõtlesime ilusat kuldset sügist ära kasutada ja teha üks sportlik perepäev ka sügisel. 23. septembril toimus Tartu Maarjamõisa Lasteaias sportlik perepäev. Ettevalmistuses osalesid kõik lasteaia töötajad. Korraldusmeeskonna ülesanne oli välja mõelda perepäeva kava, jagada lasteaia töötajate vahel laiali ülesanded ja viia Read more about Liikudes tervemaks e. sportlik perepäev Tartu Maarjamõisa Lasteaias[…]

Sportides lasteaiast kooli-Harku valla koolieelikute sportlik kohtumine (TLL)

Autor: Anna Sõõrd, Tabasalu Tibutare lasteaia liikumisõpetaja Aprillikuu viimasel nädalal kohtusid koolieelikud Tabasalus, et katsuda rammu teatevõistlustel ning köieveos. Korvpalliplatsile kogunesid lapsed valla kuuest lasteaiast. Kokku oli osavõtjaid ligi 80 ja kohtuti teist korda Vaatamata tuulisele ilmale särasid laste silmad ja õhetasid põsed. Päike ja tuul aitasid rõõmsale meeleolule kenasti kaasa. Üheskoos on alati tore Read more about Sportides lasteaiast kooli-Harku valla koolieelikute sportlik kohtumine (TLL)[…]

Turvaliselt tänaval

Autorid: Kärstna Kooli Tõrupesa rühma õpetajad Aili Torokvei ja Aire Kotov Kärstna koolil on suur võimla, kus saab suurepäraselt korraldada valla viie lasteaia lastele ühisüritusi. Meie oleme korraldanud iga aasta liikumispäevi. Seekord otsustasime läbi mängu midagi õpetlikku teha ja nii sai meie teemaks: Turvaliselt tänaval.  Päeva hüüdlauseks oli: Õnnetust on lihtsam ära hoida, kui tagajärge Read more about Turvaliselt tänaval[…]

Lasteaed Mai kooliminevate poiste unelmate päev – Piirivalve, Harley`d ja tennis!

Autorid: Pärnu lasteaed Mai õpetaja Kaidi Truus,liikumisõpetaja pedagoogmetoodik Ly Akenpärg  POISTEPÄEV — juba 5. aastat teavad Mai lasteaia kooliminevad poisid, et neid ootab talvel ees päev, mis on väga eriline. Sel aastal oli see 19. jaanuar, kui peaaegu 30 poissi tuli hommikul lasteaeda seljakotis taskulamp ja treeningriided. Hommikul kell 9 kogunesid poisid saali poistepäeva avamisele, Read more about Lasteaed Mai kooliminevate poiste unelmate päev – Piirivalve, Harley`d ja tennis![…]

Liikluskasvatuse läbiviimise võimalusi lasteaia liitrühmas

Autor: Astra Teras, TPS vilistlane Lasteaiaõpetaja üheks ülesandeks on laste liiklustegevuse sihipärane organiseerimine ja suunamine, õppimist toetava ja õppimise aspektist toimiva keskkonna loomine. Õpikeskkond peab pakkuma lapsele ühelt poolt probleeme ja teiselt poolt vahendeid nende lahendamiseks. Lapsed õpivad tegutsedes, katsetades, eksperimenteerides, valides ja läbi rääkides. Liikluskasvatuse ülesanneteks on: *anda lastele liiklusalaseid teadmisi igapäevaseks eluks ja Read more about Liikluskasvatuse läbiviimise võimalusi lasteaia liitrühmas[…]

Liikumismängud lasteaia igapäevatöös

Autor: Kaire Sinimets, TPS vilistlane Liikumisvajadus on lapse põhivajadus ja liikumine on laste meelest lõbus ja loomulik tegevus. Ainult kuulmise ja nägemise abil toimuv õppimine jääb nõrgemaks ilma kinesteetilise kanali toetuseta. Lapse kehaline ja vaimne areng on  omavahel tihedalt seotud ning liikumismängud pakuvad rohkesti integreerimisvõimalusi kõikide õppevaldkondadega (matemaatika, keel ja kõne, muusika jne). Õpetades last Read more about Liikumismängud lasteaia igapäevatöös[…]

Tantsuõpetus lasteaias

Autor: Kersti Kari, TPS vilistlane Tants on kogemus, mis toob tantsijale põnevust ja ootamatust. Eelkoolieas väärtustatakse tantsimist kui meeldivat protsessi, millesse laps saab sisse elada ning hoidutakse ülemäärasest instrueerimisest. Kuna ainus võimalus õpimotivatsiooni loomiseks lasteaias on mäng, siis toimub ka tantsuõpe läbi mängu. Lapsi jälgides võib tähele panna, kuidas nad üldse paigal ei taha istuda Read more about Tantsuõpetus lasteaias[…]