Pedagoogiline praktika kaugõppes

Autor: Ilona Sillak, TPS praktika juhendaja-õppejõud, Eralasteaed Naba direktor Elukestva õppe kontekstis on muutunud järjest olulisemaks kaugõppe vormis õppivate üliõpilaste osakaal. Seetõttu võivad kaugõppes koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala omandavate õppijate eelnevad töökogemused olla vägagi erinevad: on juba pikemat aega lasteaias töötavaid tegevõpetajaid, on neid, kes töötavad lasteaias mõnel muul ametipostil, on üliõpilased, kes töötavad hoopis Read more about Pedagoogiline praktika kaugõppes[…]

Praktikaga seonduvad pinged ja hirmud üliõpilasel

Autor: Maarja Tarros, TPS vilistlane Praktikal on oluline tähtsus lasteaiaõpetajaks kujunemisel, sest õpetajaks õppiv üliõpilane vajab igapäevaseks toimetulekuks konkreetseid praktilisi oskusi, mida rakendada oma tulevases töös. Selleks on TPS-is välja töötatud praktika süsteem, mis valmistab ette koolieelse lasteasutuse õpetajaid. Viibides praktikal peab üliõpilane toime tulema ka mõjutustega, mis kaasnevad tema isiksuseomaduste, emotsionaalse seisundi, negatiivsete emotsioonide, Read more about Praktikaga seonduvad pinged ja hirmud üliõpilasel[…]

Praktika juhendamine on suur väljakutse

Artikkel on lühikokkuvõte 28.oktoobril, 2010. TPS aulas toimunud lasteaiaõpetajaid koolitavate kõrgkoolide praktika juhendajate ühisseminaril arutletud olulisematest teemadest. Seminari viis maailmakohviku meetodil läbi TPS külalisõppejõud ja vilistlane Ilona Sillak. Praktikalasteaial on oluline roll, olla vaheetapiks kooli ja üliõpilase reaalse tulevase töökoha vahel. Praktikal saadud kogemus võib mõjutada ka üliõpilase soovi või otsust töötada lasteaias, seetõttu on Read more about Praktika juhendamine on suur väljakutse[…]

Elukutse omandamisel on määrav tähtsus praktikal

Meenutab endine praktika-ala juhataja Hille Suursalu Tallinna Pedagoogilise Seminari vilistlane olen aastast 1954. Kooli lõpetamise järel töötasin kasvatajana ja peagi juhatajana samas lasteaias. Peale Herzeni nim. Pedagoogilise Instituudi lõpetamist, töötasin Haridusministeeriumi koolieelsete lasteasutuste valitsuse vaneminspektorina. Tallinna Pedagoogilises Seminaris oli mul õnn töötada kümme aastat koos väga tugevate erialaainete õpetajatega, kellel oli ka eelnev suur töökogemus Read more about Elukutse omandamisel on määrav tähtsus praktikal[…]