Kellele on mõeldud tegevusteraapia?

Autor: Lilo Raidmaa, tegevusterapeut, TPS lektor  Teraapia klientideks on lapsed, kelle areng pole eale vastavalt ootuspärane. Seega kuuluvad siia arengus mahajäänud, füüsiliste puuetega ja psüühiliste häiretega lapsed, samuti ka õppimis-käitumishäiretega või neid jooni omavad lapsed. Eestis on tegevusteraapia uue erialana arenenud viimasel kümnendil. Tegevusteraapia kuulub meditsiinilise rehabilitatsiooni valdkonda, olles samas tihedalt seotud psühholoogia, pedagoogika, loodus- Read more about Kellele on mõeldud tegevusteraapia?[…]