Koolieelse lasteasutuse personali rahulolu ühe õpetaja töökorraldusliku mudeliga

Annika Udumets, Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogi bakalaureuseõppe üliõpilane Tiia Õun, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi dotsent Koolieelse lasteasutuse personali töökorralduse küsimused on nii rahvusvaheliselt kui ka Eestis aktuaalsed, iga riik püüab leida parimad võimalused, millise töökorraldusega tagada laste maksimaalne areng, turvalisus ja heaolu. Euroopa Komisjoni alushariduse ja lapsehoiu kvaliteediraamistikus (2014) on rõhutatud, et igal lapsel on Read more about Koolieelse lasteasutuse personali rahulolu ühe õpetaja töökorraldusliku mudeliga[…]