Alushariduse ja täiendusõppe osakond täna

Kevadel 2012 lõpetab Tallinna Pedagoogilise Seminari 74 lend – ja kolmas lend sobitusrühma õpetaja kõrvalerialaga lasteaiaõpetajaid, kes juba töötavad või alles asuvad tööle Eesti erinevates lasteaedades. Kolmveerand Eesti lasteaednikest on oma eriala omandanud meie koolis ja neid iseloomustavaks märksõnaks on kutsekindlus. Alushariduse ja täiendusõppe osakond on tegutsenud  Tallinna Pedagoogilises Seminaris   üle kahekümne aasta. Nende aastate  Read more about Alushariduse ja täiendusõppe osakond täna[…]

Inna Järva: oleme avatud ja paindlikud reageerimisel kõigele uuele

Arvan, et TPS-il on olemas piisav kogemus, mis annab meile arvestatava teoreetilise vundamendi, professionaalsuse, stabiilsuse ja oma näo. Oled TPSi kauaaegne õppejõud, filosoofiadoktor kasvatusteadustes  ja osalenud mitmetes rahvusvahelistes projektides. Minu kaks põhiainet TPS-s on multikultuuriline kasvukeskkond ja kasvatusteadusliku uurimistöö alused. Multikultuurilise kasvatuse osas on mul piisav kogemus, mille moodustavad: • Töö külalisõpetajana Taanis (6 kuud), Read more about Inna Järva: oleme avatud ja paindlikud reageerimisel kõigele uuele[…]

Kristi Vinter: töö üliõpilastega on inspireeriv ja innustav

On suurim heameel kui näed kõrvalt seda, kuidas tormakatest ja eneseteadlikest päevaõppetudengitest kujunevad kolme aastaga laia silmaringiga tasakaalukad õpetajad. Mida Sulle on andnud õppejõu aastad TPS-is? Praeguseks hetkeks olen TPSis töötanud juba kokku 5 aastat. Tunnetan tugevalt seda, et õpetamine on parim õppimine. Pean neid aastaid enesearengu seisukohalt oma elus väga olulisteks. Olen saanud hulgaliselt Read more about Kristi Vinter: töö üliõpilastega on inspireeriv ja innustav[…]

Heiki Haljasorg: mulle sobib õpetamine

“Arvan, et mulle sobib õpetamine,” leiab Tallinna PedagoogiliseSeminari alushariduse ja täiendusõppe osakonna kasvatuse ajaloo ja filosoofia lektor Heiki Haljasorg. Lisaks bakalaureusekraadile kasvatusteadustes on Heikil ka bakalaureusekraad ajaloos ning hetkel jätkab ta õpinguid doktorantuuris. Oled üldhariduskoolis õpetanud  juba 15 aastat, TPSis esimest aastat. Ühes varasemas intervjuus väitsid, et Sulle õpetamine väga meeldib? Ideaalis iga inimene tegeleb Read more about Heiki Haljasorg: mulle sobib õpetamine[…]

Kaire Kollom: mõlemad minu ametid rikastavad mind

On kaks elamise viisi: üks arvates, et miski pole ime, ja teine arvates, et kõik on ime /Albert Einstein/ Oled õppejõud – praktik, meie kooli vilistlane. Aeg on küps ja sealt läheb tee /Vergilius/. Elu teeb kummalisi keerdkäike ning minu elus on paljut mõjutanud juhus, aga ehk ka varasemad valikud. Minu esimeseks valikuks pärast keskhariduse Read more about Kaire Kollom: mõlemad minu ametid rikastavad mind[…]

Lii Lilleoja: ükski auditoorne tund ei ole kunagi teisega sarnane

Uute kursuste loomine on ääretult loominguline ja huvitav tegevus ning ükski kursus ei saagi kunagi päris valmis … Kuidas Sinu teed TPSiga ristusid?  Minu teed ristusid Tallinna Pedagoogilise Seminariga 18 aastat tagasi, kui töötasin Lasteaed-algkool Pääsupesas õppealajuhatajana ning õpetasin kuulmispuudega lapsi. TPS-is avati kursus kuulmispuudega noortele, kes soovisid saada õpetaja–kasvataja kutset. Maie Reimann kutsus mind Read more about Lii Lilleoja: ükski auditoorne tund ei ole kunagi teisega sarnane[…]

Gerta Sooserv: rõõmu pakuvad avara mõttemaailmaga noored inimesed

Rõõmu valmistab mulle õpetajaks olemine kui professioon kui igapäevane tegevus. See amet on nii spetsiifiline ja samas nii mitmekülgne, et ei oskagi end kellegi teisena kujutada. Kuigi mõne muu ametigagi oleks võinud tõenäoliselt päris kenasti hakkama saada, kuid puudu jääb millestki, mis on olemas üksnes õpetajaametis. Mida see endast täpselt kujutab ei oskagi sõnadesse panna, Read more about Gerta Sooserv: rõõmu pakuvad avara mõttemaailmaga noored inimesed[…]

Anu Sarap – olen õnnelik, et saan oma praktilisi kogemusi üliõpilastele edasi anda

Oled suurte kogemustega praktik ja teist aastat TPSis alushariduse osakonnas lektor. Nüüd on sul võimalus ka tulevastele lasteaiaõpetajatele oma praktilisi kogemusi edasi anda. Oled pälvinud tunnustusi – Võrumaa aasta Õpetaja, Võru valla aasta hariduselu edendaja, Võrumaa aasta haridusjuht. Pärast Tallinna Pedagoogikaülikooli lõpetamist 1994. a. töötasin kaheksa aastat Väimela Lasteaed Rukkilill õpetajana ja nüüd  Parksepa lasteaia Read more about Anu Sarap – olen õnnelik, et saan oma praktilisi kogemusi üliõpilastele edasi anda[…]

Pedagoogiline praktika kaugõppes

Autor: Ilona Sillak, TPS praktika juhendaja-õppejõud, Eralasteaed Naba direktor Elukestva õppe kontekstis on muutunud järjest olulisemaks kaugõppe vormis õppivate üliõpilaste osakaal. Seetõttu võivad kaugõppes koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala omandavate õppijate eelnevad töökogemused olla vägagi erinevad: on juba pikemat aega lasteaias töötavaid tegevõpetajaid, on neid, kes töötavad lasteaias mõnel muul ametipostil, on üliõpilased, kes töötavad hoopis Read more about Pedagoogiline praktika kaugõppes[…]

Sõimepraktika Tallinna Pedagoogilise Seminari õppekavas ja sõimepraktika juhendamine lähijuhendajate poolt

Autor: Maaja Mänd, TPS alushariduse ja täiendusõppe osakonna vanemmetoodik Tallinna Pedagoogiline Seminar rakenduskõrgkoolina on saanud oma õpetajakoolitusse erinevalt ülikoolidest kavandada suuremamahulist praktikat. TPS koolieelse lasteasutuse õpetajaks õppija sooritab oma õpingute jooksul 7 erinevat praktikat, kokku 35 ainepunkti ulatuses. Pedagoogilise praktika jooksul õpib üliõpilane realiseerima ja korrigeerima õpitut, õppides juurde saadud kogemustest töökeskkonnas. Praktilise tegevuse läbi Read more about Sõimepraktika Tallinna Pedagoogilise Seminari õppekavas ja sõimepraktika juhendamine lähijuhendajate poolt[…]