Neljateistkümnendat aastat tegutsev Põlvamaa lasteaiaõpetajate aineühendus korraldab igal suvel oma maakonna lasteaedade õpetajatele huvitava õppereisi mõnda põnevasse Eestimaa paika. Selle aasta õppereisi sihtkohaks oli valitud Kihnu saar ja et pikk sõit igavaks ei läheks, otsustati tee peal külastada ka Kilingi-Nõmmel asuvat Krõlli lasteaeda. Õppereisi eesmärk oli tutvuda lasteaedade õppe- ja kasvatustöö tegevusega ning jagada õpetajate tööalaseid kogemusi. Rikkalikke emotsioone pakkus Kihnu saar oma vaatamisväärsuste ja kultuurilooga. Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll on oma nime saanud tuntud lastekirjaniku Ellen Niidu samanimelise raamatu järgi. Lasteaias on traditsioon, et kooliminevate laste rüh meisterdab krõlli. Valminud vahvad tegelased tervitavad igat lasteaeda tulijat juba ukselt. Teiste krõllide seast on nähtav ka E. Niidu enda meistertatud raamatutegelane. Pärast ringkäiku anti ülevaade sealse lasteaia tegemistest. Arutleti edulugude ja vähem õnnestunud tegevuste üle. Juttu tuli järgmistest projektidest: Erasmus +, Euroopa Vabatahtlik Teenistus, Hitsa ProgeTiiger programm. Jagati kogemusi suvise töökorralduse ja lastele mõeldud huvialaringide osas.

Kihnus külastasime kohalikku lasteaeda. Meid võttis vastu üliarmas ja särav õpetaja Elme, kes selgitas ilmekalt, et lastele kihnukeelsete luuletuste õpetamine on üks viisidest, mille kaudu kohalikud lapsed omandavad kodusaare keele. Oma suurepärast kihnu keele oskust näitas meile esinemisaldis ja julge Theodor. Õppimist toetab kihnu keelne Aabets.

Pärast lasteaia külastamist toimus giidi juhendamisel ekskursioon kastiautoga mööda Kihnu saart. Käisime tuletornis, kirikus, kohalikus muuseumis ja legendaarseima Eesti meremehe Kihnu Jõnnu sünni-ja kodupaigas. Giid rõhutas uhkusega, et just kihnu naised on need, kes hoiavad elus sealset kultuuritraditsiooni ja kannavad rõõmuga kihnu rahvariideid. Ta rääkis rahavariiete kandmise reeglitest ja tavadest, millel kohalikud valvsalt silma peal hoiavad. Kaks põnevat ja harivat päeva Kihnus pakkusid reisil osalenud 20le Põlva maakonna lasteaia õpetajale hulgaliselt positiivseid emotsioone, tööalaseid teadmisi ning võimalust veeta aega heas seltskonnas.

Põlvamaa lasteaiaõpetajate aineühenduse nimel Heldin Punga ja Ülle Galka