Head lasteaiaõpetajad!
Ootame teid veel sel kevadel praktilistele täienduskoolitustele!

lasteaiaopetajad_FB_banner


24. aprill Loovmeetodid töös HEV lastega koolieelses eas Maht 8 tundi

Eesmärk: tutvuda loovmeetodite rakendamise võimalustega lasteaias ning saada praktilised baasteadmised nende kasutamisest töös haridusliku erivajadusega lapsega.

Koolitajad:  Kadi Lukanenok, MA, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi lektor ja praktiseeriv logopeed, Eesti Lugemisühingu juhatuse liige  ning Mai Sein-Garcia, MA, Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorant, Eesti Loovteraapiate Ühingu asutajaliige ja tegelenud kunstiteraapiaga alates 2004. aastast.


15. mai Käitumisraskustega laps lasteaias Maht 8 tundi
Põhjused, seosed, praktilised lahendusmeetodid
Eesmärk: saada ülevaade koolieelses eas avalduvatest käitumisraskustest, nende põhjustest ja seosest arenguliste erivajadustega. Õppida tundma meetodeid ja võtteid, millega saab ennetada mittesoovitavat käitumist ning toime tulla käitumisraskustega lastega.
Koolitaja: Lii Lilleoja. MA. Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi lektor, praktiseeriv pere- ja kasvatusnõustaja.

16. mai Rasked kõnelused lapsevanemaga / Maht 8 tundi
Praktilised võtted nõustamises
Eesmärk: saada ülevaade nõustamise põhiprintsiipidest, nõustamissuhte loomisest ja säilitamisest; analüüsida erinevaid suhtlemissituatsioone ning omada praktilisi suhtlemisoskusi keerukate teemade käsitlemiseks.
Koolitaja: Lii Lilleoja. MA. Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi lektor, praktiseeriv pere- ja kasvatusnõustaja.

Ühe õppepäeva maksumus: 75 eurot.
Hind sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause.  
Osalejatele väljastatakse tõend. 

Koolitused korraldab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut.
Koolitusi on võimalik tellida ka oma asutusse kohapeale.