Pakume lasteaiaõpetajatele lühemaid 1-2 päevaseid täienduskursuseid. Samuti on hea meel teada anda, et jaanuari lõpus alustame mahuka algaja lasteaiaõpetaja arenguprogammiga. Õppekava aluseks on õpetaja pedagoogilised kompetentsid lähtudes Õpetaja tase 6 kutsestandardist. Koolituse sihtgrupi moodustavad lasteaiaõpetajaid, kel puudub erialane haridust. Kontaktõpe toimub Tallinna Ülikoolis ja lisaks korraldatakse õppekäike lasteaedadesse.

Lähiajal algavad koolitused:

03. ja 05. jaanuar 2017 
Draamaõpetus kui õpetamisviis lasteaias ja algklassides

Eesmärk: tutvustada draamaõpetuse meetodit kui mängulist õpetamise ja õppimise viisi ning anda esmaseid teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi draamategevuste kasutamiste võimalustest õppe- ja kasvatustöös.
Koolitaja:Margus Abel, MA


09. jaanuar 2017 
Käitumisraskustega laps lasteaias

Eesmärk: saada ülevaade koolieelses eas avalduvatest käitumisraskustest, nende põhjustest ja seosest arenguliste erivajadustega. Õppida tundma meetodeid ja võtteid, millega saab ennetada mittesoovitavat käitumist ning toime tulla käitumisraskustega lastega.
Koolitaja: Lii Lilleoja. MA


11.jaanuar 2017 
Rasked kõnelused lapsevanemaga

Eesmärk: saada ülevaade nõustamise põhiprintsiipidest, nõustamissuhte loomisest ja säilitamisest; analüüsida erinevaid suhtlemissituatsioone ning omada praktilisi suhtlemisoskusi keerukate teemade käsitlemiseks.
Koolitaja: Lii Lilleoja. MA


23. jaanuar – 26. aprill 2017
Eelkoolipedagoogika (alustava lasteaiaõpetaja arenguprogramm)

Eesmärk: toetada õpetaja pedagoogiliste kompetentside kujunemist laste arengu hindamise, õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise, õpikeskkonna loomise ja enesereflektsiooni valdkonnas. ‘

Koolitajad: Maire Tuul, PhD; Tiia Õun, PhD; Kerstin Kööp, PhD; Kaia Köster, MA; Silvi Suur, PhD; Ilona Sillak, Evelyn Neudorf, MA; Maia Muldma, PhD; Edna Vahter, PhD; Inge Timoštšuk, PhD; Lii Lilleoja, MA; Helgi Palm, Aino Ugaste, PhD; Elyna Nevski, MA.


21.veebruar ja 21. märts 2017 
Lugemisoskuste arendamine: praktilisi võtteid tööks lugemisraskustega õpilastega
Eesmärk: tõsta spetsialistide teadlikkust lugemisraskuse olemusest ja ilmingutest ning tutvuda lugemissoravuse arendamiseks vajalike praktiliste võtetega.
Koolitaja: Kadi Lukanenok, MA


koolitused


Kui olemasolevate pakkumiste seas sobivat ei leidunud ja / või soovid tellida spetsiaalselt oma asutusele koostatud või individuaalkoolituse programmi, siis saada meile koolituspäring.

Riina Stahl
Täiendusõppe- ja praktikaspetsialist
Haridusteaduste instituut
Tallinna Ülikool

Uus-Sadama 5, 10120 Tallinn
+372 6199 774
http://www.tlu.ee/et/Haridusteaduste-instituut/Taiendusope