LAPSED ON MAAILMA SILMAD
HOIDKE NEID JA NENDE ARMASTUST
Eesti Lasteaednike Liit

elalELAL sündis lasteaiapedagoogide soovist, oma probleemidele ise lahendusi leida. Algselt liitusid Lõuna-Eesti ärksamad Tartu linna ja maakonna, Pärnu, Võru-, Põlva-, Jõgeva- ja Valgamaa lasteaednikud, kelle ettevõtmisel kinnitati EV Haridusministeeriumi poolt 9. aprillil, 1991.a. Lõuna-Eesti Lasteaednike Liidu põhikiri. Liikmeskonna laienemine Tallinna, Saaremaale, Harjumaale ja Ida-Virimaale tingis Eestis seni ainsa lasteaednikke kutsealaselt ühendava organisatsiooni ümbernimetamist Eesti Lasteaednike Liiduks 1997.a. detsembris.

Lasteaednike Liit on oma asutamisest alates aktiivselt kaasa rääkinud Eesti hariduspoliitika kujundamisel ja tähtsustanud alusharidust Eesti hariduse üldises kontekstis, teinud oma ettepanekuid ja püüdnud kiirendada alushariduse uuenduskava elluviimist. Sel eesmärgil on edendatud koostööd EÕL-ga, on osaletud haridusfoorumitel ja õpetajate kongresside töötoimkondades ning alushariduse nõukojas oma esindajate kaudu.

Lasteaednike Liit on teinud oma ettepanekuid uut õppekava puudutavates ja Koolieelse Lasteasutuse Seaduse väljatöötamisega seonduvates küsimustes.
ELAL on mittetulunduslik ühing, mille sissetulekud moodustuvad liikmemaksudest.

Eesti Lasteaednike Liidu eesmärgid on:

 • Lasteaednike täienduskoolituse laiendamine
 • Lasteaednike ühtsustunde tugevdamine
 • Lasteaednike huvide kaitsmine ja esindamine
 • Koostöö teiste liitude ja organisatsioonidega

Eesti Lasteaednike Liidu kõrgeim organ on ELAL üldkoosolek, kus iga liidu liikmel on üks hääl. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud üle poole liidu liikmetest.
Üldkoosolekut peame suvel, kui rahvas koguneb suvelaagrisse.

Lasteaednike Liidu suvelaager on tore koht, kus:

 • Lasteaednikud saavad ühiselt probleemidele lahendusi otsida
 • Toimuvad loengud või praktilised tegevused, et saada uusi väärtuslikke teadmisi
 • Saab lahedalt aega veeta
 • On võimalik näha vähetuntud kohti Eestimaal
 • Saab nautida ilusaid suveilmu ja viibida looduses

Eesti Lasteaednike Liidu juhatus
on alusharidusalaste probleemide teadvustamiseks ja alusharidusalase tegevuse tõhustamiseks ning koordineerimiseks delegeerinud oma esindajad järgmistesse töötoimkondadesse:

 • Eelõpetuse kohustuse rakendamine
 • Õppekava arenduse
 • Üleriigilise alushariduse nõukogu
 • Hariduse kutsenõukogu
 • Eesti Naisteühenduse Ümarlaud
 • Eesti Koostöö Kogu
 • Vabariiklik atesteerimiskomisjon
 • MTÜ Eesti haridusfoorum

Austatud kolleeg -LASTEAIAÕPETAJA!
Eesti Lasteaednike Liidu liikmena on Sul võimalus ning õigus saada ja jagada töökogemusi, töö-kutse- ja seadusalast infot ja nõustamist, kogeda ühtsustunnet ja koostegemise rõõmu.
ELAL annab Sulle võimaluse rääkida kaasa Eesti hariduspoliitika kujundamisel alushariduse edendamise ja lasteaiaõpetaja prestii¾i tähtsustamise seisukohast.


ELAL juhatuse esimees LIILI PILLE
Aardla 138, Tartu 50415
http://www.elal.ee/
37253094555