Sõimepraktika Tallinna Pedagoogilise Seminari õppekavas ja sõimepraktika juhendamine lähijuhendajate poolt

Autor: Maaja Mänd, TPS alushariduse ja täiendusõppe osakonna vanemmetoodik Tallinna Pedagoogiline Seminar rakenduskõrgkoolina on saanud oma õpetajakoolitusse erinevalt ülikoolidest kavandada suuremamahulist praktikat. TPS koolieelse lasteasutuse õpetajaks õppija sooritab oma õpingute jooksul 7 erinevat praktikat, kokku 35 ainepunkti ulatuses. Pedagoogilise praktika jooksul õpib üliõpilane realiseerima ja korrigeerima õpitut, õppides juurde saadud kogemustest töökeskkonnas. Praktilise tegevuse läbi Read more about Sõimepraktika Tallinna Pedagoogilise Seminari õppekavas ja sõimepraktika juhendamine lähijuhendajate poolt[…]