Marje Loorits: olin elumuutuseks valmis

Tähtis ei ole ainult esitus ise vaid see, mida selle kaudu võib õppida. Ja veel parem, kui midagi ilusat jääb hinge helisema.  Kuidas Sina, kui kutseline näitleja, valisid õpetajatöö?  Oma tööelus muudatusi tehes võetakse alati mingeid riske, sest kõik ei sõltu ühest inimesest. Palju on  ettearvamatut ja juhuslikku. Teatrikoolis õpetas Panso meile, et  juhuseks peab valmis Read more about Marje Loorits: olin elumuutuseks valmis[…]

Maire Lukas: tulin rõõmuga tagasi armsasse koolimajja

Tunnen, et kooliga seob võimalus anda edasi lasteaiaõpetaja eriala omandavatele inimestele neid oskusi ja teadmisi, mis aitavad õpetajat tema tulevases töös. Oled meie kooli vilistlane ja kauaaegne õppejõud. Tallinna Pedagoogilise Seminariga olen seotud juba õige pikka aega. 1973.a. peale keskkooli lõpetamist otsustasime pinginaabriga (nimekaim – Maire) tulla õppima Tallinna Pedagoogilisse Kooli lasteaiakasvatajaks. Sissesaamine toimus konkursi Read more about Maire Lukas: tulin rõõmuga tagasi armsasse koolimajja[…]

Mare Robal : üliõpilane saab siit tugeva aluse praktiliseks ja loovaks tööks lastega

Selle kooli ainuomane vaim ja toredad õpetajad, kes koolitarkuste jagamise kõrval meis ka vajalikke isikuväärtusi kujundasid, on olnud aluseks mu edaspidistes suhetes ja õpingute jätkamise valikutes tol perioodil armsaks saanud kooliga. Oled meie kooli vilistlane ja kauaaegne lasteaiapraktika juhendaja. TPS-ga seovad mind eelkõige mitmed õpinguaastad,  siin omandatud väärtuslikud teadmised ja kogetudpositiivsed tunded, mis said alguse Read more about Mare Robal : üliõpilane saab siit tugeva aluse praktiliseks ja loovaks tööks lastega[…]

Mängulise õpikeskkonna tähtsus ja õpetaja roll selle loomisel

Autor: Kadi Seeme TPS III kursuse üliõpilane On arvamusi, et lasteaias laps ainult mängib ja õppimist ei toimu, kuid tegelikult just läbi mängu suudab eelkooliealine laps õppida rohkem kui mingil muul meetodil ning sellepärast võimegi lasteaia kontekstis rääkida mängulisest õpikeskkonnast. Lasteaias käiv laps veedab enamus päeva lasteaia keskkonnas koos rühmaõpetajaga, mistõttu lasub õpetajal tähtis roll Read more about Mängulise õpikeskkonna tähtsus ja õpetaja roll selle loomisel[…]

Õpetaja isiksus ja enesehinnang

Autor: Siret Reinaru, TPS üliõpilane Iga inimene on ainulaadne – omaette isiksus. Isiksust nähakse kui erinevate omaduste kogumit. Samas hõlmab isiksus indiviidi pärilikkust, nii füüsilist kui ka vaimset poolt, millega ollakse sünnipäraselt varustatud. Kahtlemata teeb isiksus ühe inimese teistest erinevaks ja silmapaistvaks.  Isiksuse aluseks on teatud hulk isiksuseomadusi, mis püsivad täiskasvanueas enam-vähem muutumatutena. Need isiksuseomadused Read more about Õpetaja isiksus ja enesehinnang[…]