Kasvatuse alus on usaldus

Autor: Maie Tuulik, kasvatusteadlane Ülla Maide artikkel Postimehes kutsus esile tõelise tormi. Paljud kommenteerijad unustasid artikli ja asusid omavahel teravusi loopima. Paljud süüdistasid autorit lapsevanemate halvustamises. Paljud nägid peasüüd lasteaedade ja õpetajate alarahastuses ning seaduste puudumises. See teema puudutab meid kõiki, sest jutt on m e i e lastest. Õpetaja kutse nõuab kolmes erinevas suhtesüsteemis Read more about Kasvatuse alus on usaldus[…]

Lapsest lähtuva kasvatuse olemus ja tähtsus lapsele eesti kasvatusteadlaste ja lasteaiaõpetajate nägemustes

Autor: Ulla Orgusaar, TPS vilistlane Uue Koolieelse lasteasutuse riikliku raamõppekava (edaspidi RÕK) valguses tundus oma lõputööd kirjutades oluline leida lapsest lähtuva (edaspidi LL) kasvatuse sisu ning kõrvutada omavahel kasvatusteadlaste positsioone, kes nähes perspektiive kavandavad muutusi, oskavad teoreetiliselt kõrvutada erinevaid kasvatusmudeleid ja lähenemisi ning lasteaiaõpetajate hoiakuid, kes tegelevad lastega oma praktilises igapäevatöös. Teoreetiline seisukoht 2008. a. Read more about Lapsest lähtuva kasvatuse olemus ja tähtsus lapsele eesti kasvatusteadlaste ja lasteaiaõpetajate nägemustes[…]