Autorid: Kilingi – Nõmme lasteaed Krõll õpetajad Piret Vinogradov ja Inge Ehavee


 Öko- ja tervisenädala tegevused jaotati 2 nädala peale, mil toimusid kogu lasteaiale mõeldud ühisüritused ning rühmasisesed ettevõtmised. Planeeritud põhitegevused viidi läbi looduses, et osavõtjad saaksid liikuda ning viibida värskes õhus.


ko2 Üldeesmärgiks oli täiendada laste teadmisi tervislikust toidust ja eluviisist kogemuste kaudu.

Öko- ja tervisenädalat alustasime tervisliku toitumisega, rühmad viisid läbi puu-, aed- ja juurviljapäevad Krõllis. Tegevuse eesmärgiks oli tutvumine erinevate tervislike puu-, aed- ja juurviljadega, saada teada, mida on võimalik neist kokata ning mis maitsega toiduained on. Iga rühm tõmbas loosi, millel oli kirjas erineva puu-, aed- või juurvilja nimetus. Loosi alusel korraldas kogu rühm vastava päeva. Tervistavaid juurikaid pakuti erinevates variantides: mahlana, lauluna, luuletusena, küpsetisena, keedetult, toorelt, marineeritult, kunstitööna, spordiüritusena jms.

Ürituse heaks õnnestumiseks mängis kaasa rühmaõpetajate, -lastevanemate ja -laste fantaasia!  Sellel päeval järgis ka köök tavalisest enam tervisliku toidu põhimõtteid. Kui oli Porgandipäev, siis loomulikult sisaldus ka päevamenüüs porgand. Päeva jooksul oli oodatud rühma külastama, maiustama, vaatlema jne. kogu maja personal, lapsed, lapsevanemad. Loosidel olid kirjas kartulipäev, kurgipäev, õunapäev, kapsapäev, porgandipäev ja sibulapäev

Lisaks aedviljapäevadele käisime 5-7 aastaste lastega ka loodust uurimas. Läbiviijateks olid Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 10. klassi õpilased. Lapsed jaotati lasteaia ees gruppidesse, kus iga rühm sai omale ühe vanema sõbra juhendajaks. Edasi liiguti juba ühtse seltskonnana, üksteisega tutvumise jutuvadina saatel Lavi järve poole, kus tegevus võis alata. Loodusesse jõudes asusid lapsed vanemate sõprade juhendamisel looduse vaatluslehtedele tähelepanekuid üles märkima. Möödus üks ütlemata mõnus tunnike ümbritsevat loodust erinevate meeltega uurides.

5-7 aastastel lastel oli võimalus minna ka väljaspool meie valda asuvasse loodusesse. Buss peatus kell 9.00 lasteaia ees ja algas mõnus teekond RMK Kabli Looduskeskusesse üritusele „Olen metsa sõber“. Bussiaknast viipasid lapsed äratundmisrõõmus käidud paikadele, põldudelt paistsid askeldavad toonekured ja teisedki metsaasukad. Kohale jõudes jaotati meid 2 gruppi. Kõigepealt tutvustas grupijuht erinevaid õigeid/valesid pilte looduses käitumisest ja me arutlesime teemadel, mida võib/ei või looduses teha, seejärel mängisime ringmänge ning liikusime matkarajal. Seal nägime mitmeid huvitavaid taimi, tormikahjustusest tingitud loodusmuutusi puudel, maastikul, uudistasime linnuvaatlusjaama, käisime vaatetornis merd ja loomi vaatlemas.ko1

Teekond viis meid ka mere äärde, kus saime joosta. Nii mõnedki meist korjasid meenetena kaasa teokarpe. Pärast matkaraja läbimist, ootas meid looduskeskuse maja kõrval grillplatsil kuum tee ning kaasavõetud moonakoti sisu. Kõikidele lastele jagati tubli osalemise eest nimeline osalemistunnistus. Järgmisel päeval arutlesid rühmad nähtu ja kuuldu üle, lahendasid kaasaantud ristsõna ning joonistasid vabal valikul eelmise päeva seiklusi.

Öko- ja tervisenädala viimasel päeval toimetasime 5-7 aastased lapsed koos lastevanemate ning lasteaia personaliga Kilingi-Nõmme RMK Metsamaja juures toimuvale üritusele „ Orienteerumismäng – otsi loomi“. (Lähemalt võid tutvuda selle üritusega artiklis „Seikluslik orienteerumismäng- Otsi loomi!”)

Neil 2 nädalal pöörasime enam tähelepanu tervislikule eluviisile ning koostööle loodusega. Tervisenädalale kaasati kogu maja personal, rühmade lapsevanemaid, tehti koostööd Kilingi-Nõmme Gümnaasiumiga, RMK Kabli Looduskeskusega ning Saarde Vallavalitsusega.